21 Μαΐ 2013

Πεντακάθαρες οι ελληνικές θάλασσες! Γάργαρα τα ελληνικά νερά σύμφωνα με την Κομισιόν σε ποσοστό 93,3%!

- Πέμπτη στην Ευρώπη σε καθαρότητα υδάτων η Ελλάδα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος
- Το 100% αγγίζουν μόνο η Κύπρος και το Λουξεμβούργο
- Τραγικά ποσοστά για Βέλγιο, Κάτω Χώρες και Βρετανία
- Στις μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις θαλάσσιες ακτές, ποταμοί και λίμνες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ... ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών υδάτων κολύμβησης επαναβεβαιώνει η φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σχετικά με την καθαρότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα ελληνικά ύδατα κολύμβησης κατέχουν την πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε καθαρότητα, με ποσοστό ποιότητας 93,3%.

Ξεχωρίζουν η Κύπρος και το Λουξεμβούργο, καθώς έχουν επιτύχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων (100%) στο σύνολο των οικείων καταχωρισμένων περιοχών κολύμβησης.

Σε οκτώ χώρες οι τιμές ποιότητας είναι εξαιρετικές, σε ποσοστά που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τη Μάλτα (97%), την Κροατία (95%), την Ελλάδα (93%), τη Γερμανία (88%), την Πορτογαλία (87%), την Ιταλία (85%), τη Φινλανδία (83%) και την Ισπανία (83%).
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν βελτίωση των περυσινών αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη θετική τάση που διαπιστώνεται από το 1990, οπότε άρχισε η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης βάσει της σχετικής οδηγίας.

Όσον αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, η έκθεση του ΕΟΠ επισημαίνει ότι συνεχίζεται η βελτίωσή τους, καθώς το 94% των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων.
Η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78% των περιοχών, ενώ αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% ο αριθμός των περιοχών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης.

Παρά τη γενική βελτίωση, από τη φετινή έκθεση προκύπτει ότι η ποιότητα των υδάτων είναι ανεπαρκής σχεδόν στο 2% των παράκτιων, λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις παρατηρούνται στο Βέλγιο (12%), στις Κάτω Χώρες (7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6%). Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές χρειάστηκε να απαγορευτεί η κολύμβηση κατά την κολυμβητική περίοδο 2012. Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης είναι καλύτερες, καθώς πάνω από το 95% των περιοχών της Ένωσης πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 81% χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. Συγκριτικά, το ελάχιστο όριο υπερβαίνει το 91% των λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης, ενώ εξαιρετική ποιότητα παρουσιάζει το 72% αυτών.Κάθε χρόνο ο ΕΟΠ συνθέτει τα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που συγκεντρώνουν οι τοπικές αρχές σε περισσότερες από 22.000 περιοχές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, της Κροατίας και της Ελβετίας, τα οποία προκύπτουν από μετρήσεις των επιπέδων βακτηριδίων που οφείλονται στην αποχέτευση και την κτηνοτροφία.

Πάνω από τα δύο τρίτα των περιοχών κολύμβησης είναι θαλάσσιες ακτές και το υπόλοιπο ποταμοί και λίμνες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της περιοχής κολύμβησης που προτιμούν, από τον σχετικό ιστότοπο του ΕΟΠ. Επίσης, μπορούν να αναφέρουν την κατάσταση των υδάτων της περιοχής τους μέσω του ιστότοπου Eye on Earth (Ματιά στη Γη).
Πηγή:http://www.newsit.gr