1 Απρ 2013

H Tράπεζα Κύπρου για την απορρόφηση της Λαϊκής

«Τα νέα δεδομένα σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, στην οποία δίνονται διευκρινίσεις για την απορρόφηση της Λαϊκής και για την ανακεφαλαιοποίησή της με ίδια μέσα.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στην...
Τράπεζα Κύπρου, μετά την πρόσφατη απόφαση της συνεδρίασης του Eurogroup στις 25 Μαρτίου, έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα:
- Ανακεφαλαιοποίηση μέσω «διάσωσης με ίδια μέσα» με τη συνεισφορά καταθετών (bail-in of depositors) (με μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια), διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα ικανοποιεί πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, διατηρώντας δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% (Core Tier 1), στη βάση του δυσμενούς σεναρίου της PIMCO όπως υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Οι καταθέτες με καταθέσεις έως 100.000 ευρώ οι οποίοι εξαιρούνται σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα προστατεύθηκαν πλήρως.
- Απόκτηση των ασφαλισμένων καταθέσεων και της πλειοψηφίας των στοιχείων του ενεργητικού και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου Λτδ («Λαϊκή Τράπεζα»). Η Τράπεζα θα εξυπηρετεί όλους τους πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο στη βάση των υφιστάμενων όρων, ενώ όλο το προσωπικό της Λαϊκής Τράπεζας έχει μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου με τους ίδιους όρους.
- Πώληση των δανείων, ακινήτων και καταθέσεων των τραπεζικών εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, συνεχίζει η ανακοίνωση, ακολουθεί τις αποφάσεις του Eurogroup και «στοχεύει στη δημιουργία μιας υγιούς και εύρωστης Τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της και να στηρίξει την κυπριακή οικονομία». Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Κύπρου διαβεβαιώνει ότι «έχει διασφαλίσει τη θέση της ως το ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση, έχει ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στην ελληνική οικονομία, έχει πρόσβαση στη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζει να ανήκει σε ιδιώτες μετόχους».
Πηγή:http://www.enikos.gr