4 Απρ 2013

Οι δαπάνες περίθαλψης θα φορολογούνται ως εισόδημα από τον Στουρνάρα!


Εξτρα φόρους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι για τις δαπάνες περίθαλψης που καλύφθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία! Οι δαπάνες που έγιναν για παροχές υγείας (φάρμακα, ιατρικά έξοδα, νοσήλια κ.ά.) που κατέβαλαν το 2012 τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα ....
υποβάλουν φέτος οι ασφαλισμένοι. Τα συγκεκριμένα ποσά απαλλάσσονται μεν από τον φόρο εισοδήματος, όμως επειδή για πρώτη φορά θα δηλωθούν υποχρεωτικά, θα αθροιστούν με τα λοιπά ποσά εισοδημάτων που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι-ασφαλισμένοι και, εφόσον ξεπερνά το συνολικό εισόδημα τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι θα φορολογηθούν για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που κάλυψαν τα ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό των φορολογουμένων! Τα ποσά αυτά θα αναγράφονται σε ειδικό εκκαθαριστικό, το οποίο θα αποστείλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις ίδιες βεβαιώσεις αναγράφονται και τυχόν ποσά βοηθημάτων-επιδομάτων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους.
Πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο κόλπο που σκαρφίστηκε το υπουργείο Οικονομικών για να διπλο-φορολογήσει τους τόκους καταθέσεων. Οι τόκοι φορολογούνται αρχικά από την τράπεζα και στη συνέχεια προστίθενται στα εισοδήματά μας, ούτως ώστε να φορολογηθούν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.
Με το ίδιο κόλπο θα φορολογηθούν τα ομόλογα, τα REPOS, τα μερίσματα εταιριών, το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, οι αναπηρικές συντάξεις, τα κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές κ.λπ.
Στέλιος Κράλογλου – Δημοκρατία
Πηγή: aienaristeyein