2 Απρ 2013

Αντιδρούν στο χαράτσι οι δικηγόροι

Τη λύπη του για την πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την επιβολή και για το 2013 του ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, εκφράζει  με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
 Ο ΔΣΑ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις...
συνταγματικές επιταγές (άρθρο 44), ΠΝΠ μπορούν «να εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου, αποκλειστικά και μόνο σε «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».
«Όμως, η παράταση ενός ήδη εφαρμοζόμενου μέτρου δεν μπορεί να θεωρηθεί "έκτακτη περίπτωση" στην οποία μάλιστα να συντρέχει "εξαιρετικά επείγουσα" και συγχρόνως "απρόβλεπτη ανάγκη" ώστε να νοείται δυνατότητα άσκησης νομοθετικής λειτουργίας από την εκτελεστική εξουσία» προσθέτει ο Σύλλογος.
Ο ΔΣΑ υπογραμμίζει πως αν η κυβέρνηση «επιλέξει και αυτή τη φορά τη συγκεκριμένη μέθοδο παράκαμψης της Βουλής, όπως, σημειωτέον, συνέβαινε κατά κόρον και στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης λίγο πριν από την κατάρρευσή της, ο πραγματικός λόγος δεν μπορεί παρά να έγκειται στο ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την υπερψήφιση τέτοιων μέτρων».
Επίσης, αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω «χαράτσι» «ήταν εξαρχής και παραμένει κοινωνικά άδικο και νομικά έωλο, καθόσον, μεταξύ άλλων, δεν συνδέεται καν με το παραγόμενο εκ της περιουσίας εισόδημα, αλλά επιβάλλεται αδιακρίτως, κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο, με γνώμονα την κάλυψη των εισπρακτικών αναγκών του κράτους».
Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία η κυβέρνηση προχωρήσει στην έκδοση ΠΝΠ για το «χαράτσι» ο ΔΣΑ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Ολομέλεια του οποίου έχει κρίνει (απόφαση 1972/2012) ότι το «χαράτσι» «δεν αποτελεί στην πραγματικότητα "ανταποδοτικό τέλος" αλλά συνιστά "φόρο" κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος και ο "έκτακτος" και "προσωρινός" χαρακτήρας του φόρου μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον η επιβολή του περιορίζεται στα έτη 2011 και 2012, ενώ η δυνατότητα διακοπής του ρεύματος προς τον καταναλωτή σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ αντίκειται ευθέως στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος».
 
Πηγή: ΑΜΠΕ
Πηγή:http://www.enikos.gr