1 Απρ 2013

Προβλήματα με τους λατινικούς χαρακτήρες

Την επανεξέταση του τρόπου μεταγραφής των ονοματεπωνύμων σε λατινικούς χαρακτήρες εκ μέρους της ΕΛΑΣ ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Έπειτα από πολλές διαμαρτυρίες πολιτών, για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία μεταγράφει στη λατινική γλώσσα τα στοιχεία των ονοματεπωνύμων στα διαβατήρια και τα...
δελτία αστυνομικής ταυτότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισμα προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης με το οποίο ζητά την επανεξέταση του θέματος, σύμφωνα με υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ονοματεπώνυμο πολίτη καταχωρίζεται στο διαβατήριο και στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε μεταγραφή στη λατινική γλώσσα, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο «πρότυπο ΕΛΟΤ 743». Παρέκκλιση από το πρότυπο επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί από τον πολίτη και προϋπάρχει σε προγενέστερο δημόσιο έγγραφο, ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.
Ειδικότερα, μετά τη γνωμοδότηση (9/2010) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), την οποία αποδέχτηκε ο υπουργός Δημοσίας Τάξης, δεν γίνονταν δεκτές ως «παρέκκλιση» από το πρότυπο διαφοροποιήσεις στο ονοματεπώνυμο που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως ανύπαρκτη προσθήκη γραμμάτων ή ελεύθερη απόδοση του ονόματος σε λατινογενή γλώσσα ή αλλαγή της κατάληξης του επωνύμου από το θηλυκό στο αρσενικό ή αποκοπή/σύντμηση υπαρχόντων γραμμάτων κ.ά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) να καταργήσει τελείως στην πράξη την προβλεπόμενη δυνατότητα της παρέκκλισης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 στα διαβατήρια.
Μετά τις διαμαρτυρίες των πολιτών και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΕΛΑΣ ζήτησε εκ νέου γνωμοδότηση από το ΝΣΚ για το συγκεκριμένο θέμα.
Με τη νέα γνωμοδότηση (401/2011) είναι δυνατή η αναγραφή διπλού τρόπου λατινικής απόδοσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των πολιτών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 και κατά παρέκκλιση αυτού, με τη μεσολάβηση του αγγλικού διαζευκτικού συνδέσμου «οr».
Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με τη χρήση της εναλλακτικής μεταγραφής επιλύθηκε το άμεσο και οξύ πρόβλημα της καταγραφής του κατοχυρωμένου ονόματος στα διαβατήρια.
Ωστόσο, η λύση της διαζευκτικής καταχώρισης και των δύο μορφών γραφής εξακολουθεί να αφίσταται των διατάξεων της οικείας ΚΥΑ, η οποία προβλέπει τη μόνη αναγραφή του ήδη καταχωρισμένου σε προγενέστερο έγγραφο ονόματος. Επιπλέον, η διπλή αναγραφή συνεχίζει να δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στους πολίτες, κυρίως κατά τις συναλλαγές τους στο εξωτερικό.
Η ΕΛΑΣ απάντησε στην Αρχή ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της διαδικασίας που εφαρμόζεται, καθώς το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί από την υιοθέτηση και εφαρμογή της γνωμοδότησης 401/2011 του ΝΣΚ, με αποτέλεσμα ο Συνήγορος να ζητά επανεξέταση του θέματος.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Πηγή:http://www.enikos.gr