19 Μαρ 2013

Willem Buiter (Citigroup): Καλά νέα το "κούρεμα", έρχονται κι άλλα και θα εξυγιάνουν την Ευρωζώνη


"Πρόκειται για καλά νέα", λέει ο Willem Buiter, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup, σχολιάζοντας τις αποφάσεις των Ευρωπαίων για το "κούρεμα" των κυπριακών καταθέσεων και το χαρακτηρίζει ως ένα αποφασιστικό βήμα για την αναδιάρθρωση των υπερβολικών επιπέδων των ....
χρεών (στην περίπτωση της Κύπρου των τραπεζικών χρεών) που είναι αναγκαία για την επιστροφή στην αειφόρο ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ.
Στη ζώνη του ευρώ, όπου κάθε είδους τολμηρή πρωτοβουλία είναι σπάνια, το bail-in της Κύπρου είναι σημαντικό,διότι  δημιουργεί κάτι που περιμένουμε να επαναληφθεί πολλές φορές μέσα στα επόμενα χρόνια,παρά τους ισχυρισμούς της τρόικας ότι η περίπτωση της Κύπρου είναι μοναδική, σημειώνει ο Buiter.
Οι επενδυτές θα επανεξετάσουν τους κινδύνους της αναδιάρθρωσης του χρέους των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς η συμφωνία για την Κύπρο ενισχύει την αντίληψη ότι η προσέγγιση των χωρών της ζώνης του ευρώ για τη μείωση του χρέους είναι μάλλον ad-hoc και μερικές φορές σχετικά απρόβλεπτη.
Η Citi θεωρεί πιο επιθυμητό:
i) για τους καταθέτες (κάτω από  100 χιλ.) να μην επηρεαστούν,

ii) το "κούρεμα" στις καταθέσεις άνω των 100 χιλ. να είναι μεγαλύτερο, για να ικανοποιήσει το σύνολο της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, και
iii) οι απώλειες να αντανακλούν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της κάθε τράπεζας.
Ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης είναι υπερτιμημένος, υποστηρίζει η Citigroup. Ο κίνδυνος του bank run και σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ έχει σαφώς αυξηθεί, αλλά η περίπτωση της κυπριακής κατάστασης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τις υπόλοιπες χώρες στη ζώνη του ευρώ.
Αλλά ακόμη και στην περίπτωση του bank run, η ΕΚΤ έχει τα μέσα για να αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση που πιθανώς να χάσει.
ΠΗΓΗ:http://www.newmoney.gr
Από τη Μαρία