27 Μαρ 2013

Η εξαγορά της Olympic Air από την Aegean περνά από την… Κύπρο

Του Φώτη Φωτεινού
H εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines περνά από την Cyprus  Airways. O «γάμος» των δυο ελληνικών αεροπορικών εταιρειών εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα του κρατικού αερομεταφορέα της Κύπρου, ο οποίος αντιμετωπίζει ....
σωρεία προβλημάτων.

Αυτό, διότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν προτάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τη δραματική συρρίκνωση της κίνησης εσωτερικού, την είσοδο των Κυπριακών Αερογραμμών στην εγχώρια αγορά.
Συγκεκριμένα, από τα τέλη του 2012, οι Κυπριακές Αερογραμμές ενίσχυσαν σημαντικά την παρουσία τους στην Ελλάδα και ειδικότερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο. Ήδη, υπολογίζεται ότι διαθέτουν περί το 12-13% του συνόλου της εσωτερικής αγοράς και 26-27% στις τέσσερις κύριες γραμμές που πετούν (στην Ελλάδα έχουν σταθμεύσει 3-4 αεροσκάφη Airbus).   
Βασικά οικονομικά μεγέθη Κυπριακών Αερογραμμών
Σε εκατ. ευρώ
2012
2011
Κύκλος εργασιών
175,5
212,8
Κέρδη – ζημιές προ φόρων
-50,0
-23,6
Κέρδη – ζημιές μετά από φόρους
-55,8
-23,8
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αποφανθεί για την εξαγορά της Olympic από την Aegean έως τις 23 Απριλίου. Μάλιστα, η Aegean Airlines προσέφερε νέες παραχωρήσεις, με στόχο να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη της ΕΕ, η οποία είχε απορρίψει, πριν από δυο έτη, την πρώτη απόπειρα συγχώνευσης των δυο εταιρειών.
Η Aegean έχει υποστηρίξει ότι η εξαγορά της Olympic Air, ύψους 72 εκατ. ευρώ, αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για τη βιωσιμότητα των δυο εταιρειών, δεδομένου ότι μετρούν ζημιές από τα τέλη του 2009.  
Σύμφωνα με αεροπορικούς αναλυτές, «οι πρόσθετες παραχωρήσεις ίσως να έχουν να κάνουν με απελευθέρωση χρονοθυρίδων – δρομολογίων, αλλά και στο πάγωμα τιμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».
Εκκρεμεί η υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης
Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις στην Κύπρο επιτείνουν τα προβλήματα της Cyprus Airways, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό της χώρας.
Μάλιστα, οι πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα ανέστειλαν κρίσιμες αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα, αντίστοιχα με εκείνα της κρατικής Ολυμπιακής Αεροπορίας: ζημιογόνα αποτελέσματα και έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράνομες κρατικές ενισχύσεις.   
Ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2013; Όπως αναφέρεται στην ένδειξη αποτελέσματος του 2012, η εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Κύπρου υπογραμμίζει ότι «συνεχίζεται ο έντονος ανταγωνισμός και η οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει τις κύριες αγορές της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή ανάκαμψη.
Στην Κύπρο, την σημαντικότερη αγορά στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται, η οικονομική κρίση θα επιδεινωθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο και στην Ελλάδα, την δεύτερη πιο σημαντική αγορά για την εταιρεία, η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί και το 2013».

Πλέον, η εταιρεία θεωρεί μονόδρομο για τη βιωσιμότητά της την άμεση υλοποίηση σχεδίου αναδιάρθρωσης.  Το εν λόγω σχέδιο, παρόλο που έχει εγκριθεί από το Κυπριακό Κοινοβούλιο, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cyprus Airways στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, η μη εφαρμογή κανενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, κατά τη διάρκεια του 2012, δεν βαραίνει την ίδια, καθώς υπάρχουν προβλήματα «πέραν του ελέγχου της εταιρείας και του διοικητικού συμβουλίου».
Εντός του 2012 εκπονήθηκαν δύο σχέδια: ένα από τη διεύθυνση της εταιρείας, στο α’ τρίμηνο και ένα δεύτερο από τον οίκο εμπειρογνωμόνων Air France Consulting τον Νοέμβριο.
Αναλυτικότερα, και τα δύο σχέδια περιελάμβαναν σημαντικές μειώσεις στα λειτουργικά έξοδα, κυρίως μέσω απολύσεων, πρόσθετων μειώσεων στις απολαβές του προσωπικού και επιπρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό εξόδων στον ελάχιστο βαθμό.
Πέραν όμως της μη υλοποίησης των σχεδίων ανασυγκρότησης, η εταιρεία κάνει λόγο και για αθέμιτο ανταγωνισμό, κυρίως στα κύρια δρομολόγια που δραστηριοποιείται, από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.
 
Πηγή: metaforespress.gr