28 Μαρ 2013

Ειδικό βιβλίο υπερωριών πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις


ergazomenoi
Την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του προσωπικού που απασχολούν,προβλέπει τροπολογία των υπουργών Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα που κατατέθηκε στη Βουλή.
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η διάταξη ....
προωθείται για τη «νομιμοποίηση» της υπερωριακής απασχόλησης.
Πριν από την έναρξη της πραγματοποίησης των υπερωριών, είναι υποχρεωτική η καταγραφή τους στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην επιχείρηση.
Προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση και ως εκ τούτου η νομότυπη πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων της επιχείρησης εντός των προβλεπομένων ορίων, το ειδικό βιβλίο που θα τηρείται στον χώρο εργασίας, θα πρέπει να διατίθεται στους Επιθεωρητές Εργασίας όποτε αυτό ζητηθεί.
Μάλιστα, το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά τον προηγούμενο μήνα, θα πρέπει να γνωστοποιείται κάθε δεκαπενθήμερο από του εργοδότες στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η επιβολή φυλάκισης μέχρι 2 έτη καθώς και χρηματική ποινή σε βάρος των υπευθύνων που παραβιάζουν την απόφαση για προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.
Πηγή: ysterografa.gr