27 Μαρ 2013

Στην άκρη έβαλε το ΣτΕ τα αρχαιολογικά...εμπόδια στις Σκουριές

Την έγκρισή του έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συνέχιση των έργων εκμετάλλευσης χρυσού, στη θέση Σκουριές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, από την εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ”.
Το Ε' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου...
απέρριψε την προσφυγή του Συλλόγου και κατοίκων της Μεγάλης Παναγιάς που στρεφόντουσαν κατά το σκέλος εκείνο της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας, καθώς υπήρξαν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή των Σκουριών και τις ευρύτερες περιοχές.
Ειδικότερα, αρχικά η ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την περιοχή των “Μαύρων Πετρών”, καθώς διαπίστωσαν, ότι στην περιοχή υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος “Καρακόλι”, όπως υπάρχει επίσης αρχαιολογικός χώρος νότια του οικισμού Στρατωνίου (εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα).
Για τις επίμαχες αυτές περιοχές κρίθηκε αδύνατη κάθε “μελλοντική ανάδειξη της θέσης ‘'Καρακόλι''” και για την προστασία της περιοχής αυτής αποφάσισαν “σωστική ανασκαφική έρευνα”.
Αντίθετα, τάχθηκαν αρνητικά σε ό, τι αφορά τις Σκουριές, λόγω εντοπισμού “σκουριών και άλλων καταλοίπων σε επιφανειακή εκδήλωση”.
Η εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός” προσκόμισε από την πλευρά της στις αρχαιολογικές υπηρεσίες, έκθεση του αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π. Φάκλαρη, σύμφωνα με την οποία τα “αρχαία κατάλοιπα” στη θέση Σκουριές “έχουν μεταφερθεί από αλλού και δεν αποτελούν ένδειξη υπάρξεως αρχαιοτήτων στην περιοχή”.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διασφαλίζουν πως η ανάπτυξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας δεν θα προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη στα αρχχαία και στην αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή και δεν θα αποκλείσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάδειξής τους.
Ως προς τη θέση Σκουριές, οι δικαστές του ΣτΕ αναφέρουν: “η αρχική αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας εφορείας βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στον εντοπισμό σκωριών από εκκαμίνευση κατά την αρχαιότητα και κεραμικής σε επιφανειακή εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος και στην πιθανολόγηση ανεύρεσης αρχαίων εγκαταστάσεων συνδεόμενων με τα ευρήματα αυτά, η οποία όμως αποκλείστηκε κατόπιν ειδικής ανασκαφικής έρευνας και σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΚΑΣ. Προς προστασία δε των ευρημάτων αυτών τέθηκε ως όρος η μεταφορά τους σε σημείο κατάλληλο ώστε να μην αποκόπτονται από το περιβάλλον τους”.
Πηγή:http://www.news.gr