13 Μαρ 2013

Λήγει η προθεσμία για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα

Λήγει σήμερα η προθεσμία των 20 ημερών, για την υποβολή αιτήσεων από τους 1.891 διοικητικούς υπαλλήλους αορίστου χρόνου, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι πρέπει να...
δηλώσουν με αίτηση- υπεύθυνη δήλωση τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης, καθώς σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά σειρά προτεραιότητας αυτών.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι κατά 24% περισσότερες από τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα (2.423 θέσεις), ενώ όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο με τις οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλουν ακόμη και αυτοί που έχουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους, σύμφωνα με τις οποίες επανήλθαν στις υπηρεσίες τους.
Όπως είχε γίνει γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα θα μετακινηθούν σε θέσεις αιχμής και εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και αυξημένες ανάγκες, όπως είναι το υπουργεία Δημόσιας Τάξης (670 θέσεις), Δικαιοσύνης (535), Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (544) και Υγείας (464).
Επίσης, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο υπάλληλος που δεν εμφανιστεί στη νέα του θέση, με δική του υπαιτιότητα, κατά την ημερομηνία που ορίστηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσής του από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.
Όσον αφορά τη διαδικασία της μετάταξης των υπαλλήλων, εκδίδεται απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά τη γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου.
Πηγή:http://www.enikos.gr