23 Μαρ 2013

Γαϊτανάκι με τις ημέρες καταβολής συντάξεων

 Η νέα διατάξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας τις καθυστερεί για 30 ημέρες
"Παιχνίδια" με τις ήμερες καταβολής συντάξεων παίζει το υπουργείο Εργασίας το οποίο μέσα σε ένα δίμηνο έχει αλλάξει με νόμο δύο φορές τις σχετικές ημερομηνίες.Διάταξη που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και...
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας" επιφέρει αλλαγές στο Ν. 4111/2013 σύμφωνα με τον οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2013 ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Πλέον με το νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως "από την 1η Φεβρουαρίου 2013, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισµάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και του Δημοσίου ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ εξακολουθούν να καταβάλουν τις συντάξεις κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα". 

Πηγή:http://www.news.gr