21 Μαρ 2013

Τι προβλέπουν τα νομοσχέδια που κατατίθενται στην κυπριακή Βουλή

Την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και τη θέσπιση της δυνατότητας του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου να θέτουν προσωρινούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων προβλέπουν δύο από τα νομοσχέδια που συζητήθηκαν απόψε στο υπουργικό συμβούλιο και...
αναμένεται να κατατεθούν στην κυπριακή Βουλή προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Αναλυτικότερα, το πρώτο από τα δύο νομοσχέδια θεσμοθετεί το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο θα έχει σαν στόχο να χρηματοδοτεί και να ενισχύει τις τράπεζες, να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση και ανακεφαλαιοποίησή τους, καθώς και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, από ομόλογα και άλλους τίτλους αξιών, που το Ταμείο εκδίδει και πωλεί από την απόκτηση, διαχείριση ή και διάθεση μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, από δωρεές και εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή και νόμιμη δραστηριότητα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο είναι αυτό που αφορά τους προσωρινούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων, με στόχο να αποφευχθεί το εκτεταμένο “bank run” από καταθέτες που θα σπεύσουν να αποσύρουν τα χρήματά τους από τις κυπριακές τράπεζες. Σύμφωνα με αυτό, θα μπορεί ο υπουργός Οικονομικών ή ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να επιβάλλει με νομοθετικό διάταγμα περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση κεφαλαίων, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πηγή:http://www.news.gr