21 Μαρ 2013

Αυξήθηκε το έλλειμμα το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Έλλειμμα, ύψους 789 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, έναντι ελλείμματος 495 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 2.630 εκατ. ευρώ.Αντίθετα, επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 487 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 368 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για...
έλλειμμα 1.353 εκατ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του 2013, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.634 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 (7.945 εκατ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.750 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% ή 235 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου (7.515 εκατ. ευρώ).

Οι κατηγορίες εσόδων, οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου, είναι ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 189 εκατ. ευρώ ή 7,2%, οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 192 εκατ. ευρώ ή 33,2%, τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ ή 57,9%, και ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 3,9%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης 170 εκατ. ευρώ εμφανίζονται στους άμεσους φόρους ΠΟΕ, καθώς αφορούν εισπράξεις του 2012 (που καταβλήθηκαν το Φεβρουάριο του 2013), ενώ 10 εκατ. ευρώ εμφανίζονται στους λοιπούς άμεσους φόρους καθώς αφορούν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Επίσης, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας, κατά 122 εκατ. ευρώ ή 33,1%,καθώς και τα ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, καθώς εισπράχτηκαν 62 εκατ. ως μέρος του τιμήματος από την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν σε 96 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα 160 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων παρελθόντων ετών.

Εν τω μεταξύ, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 884 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 454 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (430 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στις αυξημένες εισροές από την Ε.Ε. για αιτήσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 9.422 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (10.575 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 832 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 766 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 330 εκατ. ή σε ποσοστό 3,4%. Σημειώνεται ότι παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 413 εκατ. ευρώ (λόγω του γεγονότος ότι οι τόκοι των ομολόγων μετά το PSI πληρώνονται κάθε Φεβρουάριο, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 2013), και την αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 88 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών δαπανών λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης στις πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 896 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 10,4%. 

Πηγή:http://www.zougla.gr