28 Μαρ 2013

Ποιες καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες – Τι προβλέπεται για καταθέσεις ως 100.000 ευρώ

Ο φόβος για τις καταθέσεις μετά απ' όσα έγιναν στην Κύπρο επανήλθε σε πολλούς καταθέτες. Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτήθηκαν εάν είναι δυνατό να κατασχεθεί μέρος του ποσού κατάθεσης ακόμη και κάτω από τις 100.000 ευρώ. Η απάντηση είναι όχι, αλλά δείτε τι προβλέπεται στην Ελλάδα όπου ο καταθέτης καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης .... Καταθέσεων και Επενδύσεων

Στη χώρα μας οι καταθέσεις διασφαλίστηκαν στο σύνολό τους. Πολλοί ωστόσο είναι εκείνοι που έσπευσαν να “σπάσου” τους λογαριασμούς σε ποσά ως 100.000 ευρώ στην ίδια ή και σε διαφορετικές τράπεζες.
1) Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ανέρχεται σε 100.000 ευρώ
Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση

2) Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο .


3) Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.


4)Τι γίνεται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί στην ίδια Τράπεζα;
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: O καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, με τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α, Β,Γ ;
Στο παράδειγμα, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται ποσοστά συμμετοχής καθενός εκ των συνδικαιούχων στους λογαριασμούς, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 100.000 ευρώ, ο καταθέτης Β δικαιούται 75.000 ευρώ και ο Γ 50.000 ευρώ


5) Τι γίνεται όταν ένας καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες;
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο καταθέτης Α σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β σε μία τράπεζα Ι 100.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατομικό λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα ΙΙ 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για τους Α, Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα (Ι, ΙΙ);
Στο παράδειγμα, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ, ενώ ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι.

Πηγή: newsit.gr