18 Ιαν 2013

Δημιουργήθηκε το Νέο ΤΤ μετά την διάσπαση σε good και bad bank - Αρχικά αυτόνομο αλλά θα πωληθεί στο μέλλον - Στα 4,050 δισ το funding gap και 500 εκατ τα νέα κεφάλαια - Άριστη η στάση των ΤτΕ & ΤΧΣ - Προτείνεται μείωση αποδοχών 30% χωρίς απολύσεις

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - πλέον θα ονομάζεται Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο -  έσπασε σε good και bad bank επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr. To TT θα παραμείνει αυτόνομο, ανακεφαλαιοποιείται και ενισχύεται η .... ρευστότητα του.
Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το οποίο ως νομικό πρόσωπο δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν φέρει νέα τραπεζική άδεια και θα παραμείνει αυτόνομο για εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου πωληθεί. Δυστυχώς οι 72 χιλιάδες μέτοχοι έχασαν τις μετοχικές τους αξίες.

Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κρατάει τα υγιή στοιχεία ενεργητικού και βεβαίως όλο το παθητικό.
Στην bad bank περιλαμβάνονται 1 δις ευρώ δάνεια καθώς και αναβαλλόμενοι φόροι και άλλα με υγιή στοιχεία συνολικά 4,050 δισ όσο είναι και το funding gap.
Όσον αφορά τα εργασιακά η πρόταση που έχει υποβληθεί είναι να υπάρξει μείωση αποδοχών 30% σε μέσους όρους 10% για τους χαμηλόμισθους και έως 50% για τους πολύ υψηλόμισθους χωρίς να απολυθεί κανένας εργαζόμενος.
Το plan B περιλαμβάνει μείωση αποδοχών μικρότερης κλίμακας αλλά και απομάκρυνση 420 με 440 με προέκταση έως 550 εργαζομένων.
Με βάση τελευταίες ενδείξεις μάλλον θα υιοθετηθεί ένα μοντέλο μείωσης αποδοχών και εθελουσίας εξόδου αλλά ακόμη οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και θα κορυφωθούν αύριο Σάββατο.
Στην όλη διαδικασία η στάση του ΤΧΣ και της ΤτΕ ήταν άριστη ενώ πολύ θετική ήταν και η συνεισφορά του ΥΠΟΙΚ Γιάννη Στουρνάρα.
Νέος εκκαθαριστής θα είναι Μαργαρίτα Μάλλη πρώην στέλεχος της Emporiki Bank.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Οικονομικών αποδέχθηκε σήμερα σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και υπέγραψε απόφαση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του  νόμου 3601/2007, όπως ισχύει, για την ίδρυση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Mε την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης και ιδρύεται μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», στο οποίο μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας.
Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας.
Η νέα τράπεζα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση.
Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με την ίδια απόφαση απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζεται η συστημική ευστάθεια, εξασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του Δημοσίου και όλων των καταθετών της τράπεζας και διασφαλίζεται απολύτως η ομαλή συνέχεια των εργασιών της τράπεζας. Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η παλιά τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών που προέβλεπε εξυγίανση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος κατά το άρθρο 63Δ ν. 3601/2007 κάλεσε τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν προσφορές για την απόκτηση των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Διερεύνησε επίσης το ενδεχόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τα στοιχεία αυτά. H διαδικασία ωστόσο αυτή δεν ευοδώθηκε και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 63Ε ν. 3601/2007, συστήθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα («καλή τράπεζα»), στο οποίο μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα, η οποία θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχό της.
Με την εφαρμογή των διατάξεων περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων διασφαλίζεται στο ακέραιο το σύνολο των καταθέσεων των πελατών της τράπεζας και η ομαλή συνέχεια των εργασιών της.
Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε. Η παλαιά τράπεζα τίθεται σε ειδική εκκαθάριση και εκκαθαριστής ορίστηκε η κυρία Μαργαρίτα Μάλλη. Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν απαιτήσεις τρίτων κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζει ο νόμος.
Το «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» είναι κεφαλαιακά ισχυρό, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας υπερκαλύπτει το εποπτικό όριο και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα επιδιωχθεί η πώλησή του σε άλλη τράπεζα.

H επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Tο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι προχωρά άμεσα στην απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου»   κατόπιν της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνέχεια της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση αυτού, στα πλαίσια του Νόμου 3601/2007. Ως εκ τούτου, το ΤΧΣ καθίσταται ο αποκλειστικός μέτοχος του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου». Επιπλέον, το ΤΧΣ καλύπτει τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτή έχει προσωρινά εκτιμηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η λύση που προκρίθηκε ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή πρακτική εξυγίανσης τραπεζών και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία.
Στο «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων, το δίκτυο καταστημάτων, οι υγιείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της παλαιάς Τράπεζας.
Άμεσος στόχος του ΤΧΣ, ως μετόχου του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» είναι η ομαλή ένταξη της Τράπεζας στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο που διαμορφώνεται στον τραπεζικό κλάδο. Σε επόμενο στάδιο θα επιδιωχθεί η πώληση της σε άλλη Τράπεζα.
Η Διοίκηση της νέας Τράπεζας, που αποτελείται από έμπειρα στελέχη της παλαιάς Τράπεζας και του τραπεζικού χώρου απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του ΤΧΣ και αναλαμβάνει το έργο της απρόσκοπτης  λειτουργίας της. Με την ίδρυση του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» διασφαλίζονται οι καταθέσεις των πελατών της παλαιάς τράπεζας και η ομαλή συνέχιση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών της.
Σημειώνεται, για τους καταθέτες, πελάτες και γενικά τους συναλλασσομένους με την τράπεζα, ότι συνεχίζουν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους με το «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έπρατταν μέχρι σήμερα με την παλαιά τράπεζα.
Η ίδρυση του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη επιβεβαίωση της σταθερής βούλησης της Πολιτείας καθώς και της αποτελεσματικής παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ, με στόχο την εξυγίανση και την κεφαλαιακή θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ώστε να συνεισφέρει και στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας.
Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης στο 210 98 92 900.
Σύμβουλος του ΤΧΣ για την ίδρυση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος είναι η Alvarez & Marsal.

Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr

Οριστική είναι η απόφαση σήμερα το απόγευμα, περί τις 19:00, να σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Η απόφαση αυτή ελήφθη αργά χτες το βράδυ ως οριστική από την Τρόικα, η οποία σήμερα ενέκρινε  και το αίτημα αποδοχής των 4,55 δισ. που θα χρειαστεί το ΤΤ.
Συγκεκριμένα, τα 4,055 δισ. θα αφορούν το funding gap και περίπου 500 εκατ. το κεφάλαιο που θα χρειαστεί το νέο good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Φως διαφαίνεται και στο μείζον και φλέγον ζήτημα των εργαζομένων καθώς η χθεσινή παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα στον Επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ, Olli Rehn, φαίνεται να έχει  αποδώσει, καθώς ήδη  εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια για τους εργαζομένους.
Ο ευρωπαίος επίτροπος τόνισε στον Γ. Στουρνάρα ότι να αναλάβει η ελληνική πλευρά την βέλτιστη λύση δίνοντας το πράσινο φως στην Κυβέρνηση, το ΤΧΣ και την ΤτΕ να χειριστούν το ζήτημα. Πάντως πρέπει να επισημανθεί με σαφή τρόπο ότι η παρέμβαση Στουρνάρα είχε θετικό αποτέλεσμα και αυτό θα πρέπει αποτιμηθεί, όπως άλλωστε και η θετική στάση του ΤΧΣ.
Στο πρώτο σενάριο αναμένεται να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι, σύνολο 3.220, αλλά έχοντας αποδεχτεί συνολικές μειώσεις αποδοχών της τάξεως του 30%.
Στο δεύτερο σενάριο είναι να επαναπροσληφθούν από τους 3.220 περίπου 2.800 με 2.750 και οι αποχωρήσαντες να αποζημιωθούν νομίμως μέσω ενός προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
Κατά ασφαλείς πληροφορίες οι εργαζόμενοι του ΤΤ θα αποδεχόντουσαν λογική μείωση αποδοχών π.χ. 15% και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου τέτοιο ώστε οι αποχωρήσαντες να ζήσουν αξιοπρεπώς και προφανώς όχι να πλουτίσουν.
Κατά την άποψη μας πλέον το θέμα μεταφέρεται στο ΤΤ και στον Σύλλογο εργαζομένων που έχει ευκαιρία να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα αρκεί να μην χάσει την μεγάλη ευκαιρία.
Παρατηρώντας με προσοχή τα διαδραματιζόμενα στο παρασκήνιο η εξέλιξη αυτή δηλαδή των 2 σεναρίων είναι η βέλτιστη.
Αν η διαδικασία ναυαγήσει.....το ΤΤ θα επανέλθει στην Τρόικα και η Τρόικα θα αποφασίσει με σκληρό τρόπο εν μια νυκτί πόσοι εργαζόμενοι θα παραμείνουν.
Δεν θα πρέπει να χάσουν την μεγάλη ευκαιρία οι εργαζόμενοι και ο Σύλλογος Εργαζομένων.

Το 5% των μετόχων ζητάει έκτακτη Γενική Συνέλευση
Ο βασικός μέτοχος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου   - δηλαδή το ελληνικό δημόσιο με 34% των μετοχών -  δεν έχει πάρει θέση για την ανακεφαλαιοποίηση ή όχι του Τ.Τ. Οι μέτοχοι-φυσικά πρόσωπα  (46% των μετοχών),  βλέποντας αυτή την αδράνεια αμφισβητούν την απαξίωση του Τ.Τ. που μεθοδεύουν οι εποπτικές αρχές και ζητούν κοινοποίηση της υποτιθέμενης τεκμηρίωσης μη βιωσιμότητας προκειμένου να απαντήσουν.
Σήμερα το 5%  των μετόχων, η καταστατική μειοψηφία , ζήτησε έγκυρα και έγκαιρα , την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση του Τ.Τ. Η διοίκηση του Τ.Τ. είναι υποχρεωμένη πλέον από το Νόμο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων . Άλλωστε,  την Πέμπτη 10/01/2013 με υπόμνημα της προς την Τράπεζα της Έλλαδος  εκδήλωσε την πρόθεση της και παραδέχθηκε ότι πρέπει να ερωτηθούν οι μέτοχοι διά της Γενικής Συνελεύσεως τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οφείλουν πλέον να αναστείλουν κάθε ενέργεια τους μέχρι να αποφασίσουν οι μέτοχοι για την ανακεφαλαιοποίηση ή όχι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Το μεσημέρι αποφασίζει η Τρόικα για το ΤΤ - Σπάει οριστικά σε good και bad bank – Αν δεν υπάρξει πολιτική παρέμβαση στο νέο καλό ΤΤ θα τεθούν εκτός….αρχικώς 480 εργαζόμενοι με προοπτική 1000 εργαζομένων
Η Τρόικα έδωσε το πράσινο φως για να το σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σήμερα το απόγευμα.
Το ΤΧΣ και η ΤτΕ τεχνικά έχουν προετοιμαστεί ώστε να διασπαστεί σε καλή και κακή τράπεζα σε good και bad bank.
Ωστόσο αναμένεται σήμερα η Τρόικα να πάρει την οριστική απόφαση για το φλέγον θέμα των απασχολουμένων.
Θα αποχωρήσουν 480 εργαζόμενοι; Θα αποχωρήσουν 1000 εργαζόμενοι; Θα αποχωρήσουν 390 εργαζόμενοι που είναι και το τελευταίο σενάριο μαζί με μειώσεις αποδοχών;
Γιατί πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο;
Τα δεδομένα είναι τα εξής.
Ο βασικός μέτοχος το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν μπορεί να είναι μέτοχος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθώς δεν μπορεί να ανακεφαλαιοποιήσει με ίδια μέσα το ΤΤ, παρέδωσε και απήλθε κατά τα πρότυπα της ΑΤΕ ή του Λάτση.
Η διοίκηση έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να παρουσιάσει εναλλακτική πρόταση.
Η διοίκηση δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, τήρησε μια αναμονή την οποία η Τρόικα εξέλαβε αρνητικά.
Ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος ως πρόεδρος του ΤΤ δεν επιβάρυνε το Ταμιευτήριο καθώς δεν πρόσθεσε νέους εργαζομένους όπως έπραξαν οι παρελθούσες διοικήσεις.
Ωστόσο δεν παρουσίασε την εναλλακτική πρόταση ώστε να πείσει ΤΧΣ, ΤτΕ και Τρόικα ότι υπάρχει μέλλον.
Με αυτές τις παραδοχές και εφόσον η ΤτΕ κατέληξε ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικό κεφάλαιο στο συγκεκριμένο τεστ εμφανίζει ζημίες 315 εκατ ήταν μονόδρομος η διάσπαση σε good και bad bank.
Δυστυχώς η βασική αιτία διάσπασης σε καλή και κακή τράπεζα είναι….οι εργαζόμενοι ή για να είμαστε ακριβείς μέρος των εργαζομένων και των συμβάσεων εργασίας τους.
Ήδη από το καλοκαίρι του 2012 το www.bankingnews.gr  είχε αποκαλύψει το σχέδιο ότι πίσω από την διάσπαση σε καλή και κακή τράπεζα κρύβεται το σχέδιο….εξόδου πολλών εργαζομένων από το ΤΤ. Είχαμε προειδοποιήσει τους πάντες και την διοίκηση του ΤΤ.
Το ΤΤ θα σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα.
Το νέο ΤΤ το νέο good TT θα ανακεφαλαιοποιηθεί με 500 εκατ από το ΤΧΣ ενώ το funding gap 4,050 δις ευρώ θα καλυφθεί από το ΤΧΣ.
Ωστόσο το ζήτημα των εργαζομένων είναι μείζον.
Οι εργαζόμενοι στο ΤΤ είναι 3220 και η Τρόικα έχει ζητήσει να παραμείνουν 2000 εργαζόμενοι ή 1220 λιγότεροι.
Εξετάστηκε εθελουσία 480 πρώην δημοσίων υπαλλήλων και άλλα εναλλακτικά σενάρια.
Θα πρέπει να τονίσουμε καθώς παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις διαπραγματεύσεις ότι το ΤΧΣ έχει επιδείξει άριστη στάση.
Στην κυριολεξία. Αναζητά τρόπους ώστε να κρατήσει τους περισσότερους εργαζομένους.
Η στάση του ΤΧΣ είναι άριστη και το αναφέρουμε μετά λόγου γνώσεως.
Η εργασία δεν μπορεί να καθορίζεται από την Τρόικα.
Ο Στουρνάρας όταν ήταν πρόεδρος στην Emporiki και αμειβόταν αδρότατα από του Γάλλους της Credit Agricole, πρέπει να στηρίξει τους εργαζομένους.
Το κυριότερο όλων είναι ότι το ΤΤ δεν κατέληξε εδώ που κατέληξε στο αδιέξοδο λόγω κακοδιοίκησης.
Πόσες φορές έγινε απομείωση κεφαλαίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για να ενισχυθεί το ελληνικό δημόσιο;
Πόσα κεφάλαια έλαβε το δημόσιο από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο;
Δεν υπήρξε διοικητική κακοδιαχείριση στο ΤΤ.
Όμως είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή το προσωπικό στο ΤΤ αυξήθηκε περισσότερο από ότι έπρεπε και εδώ είναι το κομβικό ζήτημα.
Πόσοι πραγματικά χρειάζονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο;

Υποσημείωση

Οι 72 χιλιάδες μέτοχοι του ΤΤ έχασαν ή χάνουν τις μετοχικές τους αξίες.
Είναι ηθικά απαράδεκτο και στρατηγικό λάθος να οδηγούνται 72 χιλιάδες μέτοχοι στο καλάθι των αχρήστων. Είναι λάθος μήνυμα προς όλους.


Πηγή: www.bankingnews.gr