18 Ιαν 2013

Ιδρύθηκε το "Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο"

"Κληρονομεί" το σύνολο των καταθέσεων και το υγιές ενεργητικό της παλιάς τράπεζας

Στο διαχωρισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε "καλή" και "κακή" τράπεζα προχώρησε η κυβέρνηση, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας αποδέχθηκε σήμερα σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και υπέγραψε απόφαση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3601/2007,... όπως ισχύει, για την ίδρυση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο".

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3601/2007, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης και ιδρύεται μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την επωνυμία "Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο", στο οποίο μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζεται η συστημική ευστάθεια, εξασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του Δημοσίου και όλων των καταθετών της τράπεζας και διασφαλίζεται απολύτως η ομαλή συνέχεια των εργασιών της τράπεζας. Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η παλιά τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.
Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας.
Η νέα τράπεζα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη (έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση 4,6 δισ. ευρώ) και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση.
Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με την ίδια απόφαση απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επικεφαλής του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανέλαβε ο κ. Χάρης Σιγανός.
Πηγή:http://www.news.gr