23 Ιαν 2013

Ο κόσμος ξεπαγιάζει, το κράτος πανηγυρίζει

Αισιοδοξεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, για αυξημένα έσοδα από την επιβολή του αυξημένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή.
  Την ίδια ώρα όμως η κατανάλωση πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 71%, δημιουργώντας αμφιβολίες ....
αν θα επιτευχθεί ο στόχος για έσοδα 600 εκατ. ευρώ μέχρι το 2013 από την αύξηση του ΕΦΚ. Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2012 πουλήθηκαν μόλις 330 εκατ. λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με τα 1,12 δισ. λίτρα που πουλήθηκαν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 120 εκατ. ευρώ το 2012 από 73 εκατ. ευρώ το 2011. Αύξηση 47 εκατ. ευρώ ή 65%. Η είσπραξη περισσότερων εσόδων παρά τη μείωση της κατανάλωσης οφείλεται στην αύξηση κατά 450% του ΕΦΚ, από 60 ευρώ τα 1.000 λίτρα στα 330 ευρώ τα 1.000 λίτρα!
Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι, αν και η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012 μειώθηκε κατά 71%, τα έσοδα εξαιτίας της αύξησης του ΕΦΚ αυξήθηκαν κατά 65%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τα προσωρινά στοιχεία για τις πρώτες 20 ημέρες του Ιανουαρίου, καθώς, ενώ παρατηρείται μείωση στις πωλήσεις κατά 483.000 λίτρα (-78%), τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 20%. Ανώτατα στελέχη αναφέρουν ότι η αύξηση των εσόδων στο σύνολό τους θα φτάσουν το 50%. Είναι προφανές ότι το οικονομικό επιτελείο δεν προσδοκούσε αντίστοιχη αύξηση στα έσοδα με αυτή του φόρου, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι και πάλι δεν θα συγκεντρώσει τα έσοδα που προσδοκά, αν υπολογιστούν και τα 270 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης που θα πρέπει να βγουν από τα κρατικά ταμεία το 2013.
Προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο φέρνει και η πτώση των εισπράξεων από το ΦΠΑ. Η αύξηση του ΕΦΚ συμπαρέσυρε σε αύξηση και το ΦΠΑ, από τα 18,6 λεπτά του ευρώ στα 24,8 λεπτά του ευρώ, καθώς επιβάλλεται και επί του ειδικού φόρου. Ενώ το 2011 τα έσοδα ήταν 208 εκατ. ευρώ, το 2012 προσγειώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ. Οι απώλειες, δηλαδή, από το ΦΠΑ ήταν 126 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα λείψουν από τα κρατικά ταμεία. Αντίστοιχα αρνητική είναι η πορεία εσόδων από το πετρέλαιο κίνησης, καθώς το ανάλογο διάστημα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 17%.
Ωστόσο, με το φόρο να έχει αυξηθεί κατά 450% και τα έσοδα μόλις κατά 50%, το μέτρο που αποφασίστηκε κατά την πρώτη αξιολόγηση του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής το 2011 δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένο.

Τρίβει τα χέρια της η Τράπεζα της Ελλάδος

Μπορεί το Δημόσιο να βρίσκεται σε δεινή θέση, ο ταμίας του όμως -η Τράπεζα της Ελλάδος- παρουσιάζει θεαματική αύξηση των κερδών του.
Τα κέρδη της ΤτΕ στη χρήση του 2012 ανήλθαν σε 318,6 εκατ. ευρώ, έναντι 96,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Από τα κέρδη, ποσό 305,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Καταστατικού της (άρθρο 71, παρ. 3), και το υπόλοιπο θα διατεθεί στους μετόχους. Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ έναντι 0,8375 ευρώ της χρήσεως 2011. Σημαντική συμβολή στη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν οι δαπάνες προσωπικού που μειώθηκαν κατά 25,1 εκατ. ευρώ (-13,7%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 14,7%, στα 6,9 εκατ. ευρώ.
 
Πηγή: enet.gr