20 Ιαν 2013

Προσφυγή ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στη Δικαιοσύνη για τις απεργίες

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.) κατά των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ).
«Τα σωματεία των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. εξαγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο για τις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής...

ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη από τη διοίκηση, στην οποία προστίθεται ότι: «στις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι απαραίτητη η τήρηση των προθεσμιών του νόμου για την εξαγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων, καθότι απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία για την ενημέρωση και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού από άλλα μεταφορικά μέσα».
«Η απεργία προστατεύεται από το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη, καθώς υπόκειται στους περιορισμούς τόσο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος όσο και το άρθρο του 281 ΑΚ (Περί καταχρηστική άσκησης του δικαιώματος)» επισημαίνεται.

Για αυτόν τον λόγο, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, «με βάση τις προβλέψεις του νόμου και συμμεριζόμενη την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες, αλλά και τις επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της πόλης», δηλώνει ότι με το άνοιγμα των αρμοδίων δικαστηρίων τη Δευτέρα θα κινήσει τη νόμιμη διαδικασία, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, «για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων».

Πηγή:http://www.zougla.gr