18 Ιαν 2013

Πως θα γίνει η εκκαθάριση της "bad bank" του ΤΤ

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη
Οι μέτοχοι είναι αυτοί που, σε τελευταία ανάλυση, πληρώνουν... το μάρμαρο της διάσπασης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, όπως προκύπτει από την προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης της “κακής” τράπεζας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διασπάται, με τις επίσημες ....

ανακοινώσεις να αναμένονται, εκτός νέου απροόπτου, αύριο (σήμερα) το απόγευμα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η άτυπη προθεσμία που έχει δώσει η Τρόικα λήγει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται η έκπληξη της τελευταίας στιγμής, ήτοι μία νέα, μικρότερη αυτή τη φορά, παράταση.
Σε κάθε περίπτωση, η διάσπαση θα γίνει και το “καλό” κομμάτι θα ενισχυθεί κεφαλαιακά με σκοπό να πωληθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Τι θα γίνει όμως με το “κακό” κομμάτι;

Με την οριστική και επίσημη απόφαση για τη διάσπαση του Ταμιευτηρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως κεντρική αρχή, καλείται να ορίσει τον εκκαθαριστή που θα αναλάβει το έργο της εκκαθάρισης. Απώτερος σκοπός είναι η ικανοποίηση των πιστωτών, σε μία διαδικασία που περιλαμβάνει την πώληση-ρευστοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων του ενεργητικού που έχουν μεταφερθεί στην “bad bank”.

Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα δάνεια που θεωρούνται επισφαλή, οι αποζημιώσεις των εργαζομένων που απολύθηκαν, ενώ από την απογραφή ενδέχεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία όπως ομόλογα και ακίνητα.

Όσον αφορά τους εργαζομένους, από τη στιγμή που θα διασπαστεί το ΤΤ η εταιρεία παύει να υφίσταται και οι συμβάσεις εργασίας καταργούνται. Εν συνεχεία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απορροφηθούν από τη νέα τράπεζα εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Η ικανοποίηση των πιστωτών θα γίνει με την ακόλουθη σειρά:

1. Ο εκκαθαριστής για τα έξοδά του.

2. Οι απολυόμενοι εργαζόμενοι που παίρνουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης –με βάση τις αλλαγές που επέφερε το υπουργείο Οικονομικών το περασμένο καλοκαίρι.

3.Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τα χρήματα με τα οποία θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που θα μεταφερθούν στη bad bank.

4. Το υπόλοιπο 50% των αποζημιώσεων προς τους εργαζομένους.

5. Οι μέτοχοι.

Από την παραπάνω “πυραμίδα” γίνεται κατανοητό ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να ικανοποιηθούν όλοι οι πιστωτές. Τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι τα στοιχεία του ΤΤ που θα τεθούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και θα ρευστοποιηθούν μπορούν να ικανοποιήσουν μόνο τις πρώτες “βαθμίδες” της πυραμίδας των πιστωτών.

Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι θα λάβουν κατά πάσα πιθανότητα το 50% της νόμιμης αποζημίωσης, είναι πολύ δύσκολο ωστόσο να φτάσουν τα χρήματα για την κάλυψη και του υπόλοιπου 50%.

Όσον αφορά, δε, τους μετόχους, οι οποίοι ανέρχονται σε 72.000 περίπου, τα έσοδα από την εκκαθάριση είναι σχεδόν απίθανο να φτάσουν ως το τέλος της πυραμίδας. Δεδομένου μάλιστα, ότι τρίτος σε προτεραιότητα πιστωτής είναι το ΤΧΣ, το οποίο θα δαπανήσει περί τα 3,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, η ικανοποίηση των μετόχων καθίσταται αδύνατη.

Πηγή: capital.gr


Πηγή:www.capital.gr