19 Ιαν 2013

Νέο Τ.Τ.: Διατήρηση των θέσεων εργασίας με μείωση μισθών 30%

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τ.Τ., οι δύο πλευρές κατέληξαν στα ακόλουθα:...

  •   Διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας και όλο το προσωπικό θα προσληφθεί από την εταιρεία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε».
  •   Το συνολικό μισθολογικό κόστος θα μειωθεί σε ποσοστό 30% και κατά την υλοποίηση της ενέργειας αυτής θα εφαρμοσθεί ως βάση η κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ, θα ληφθεί πρόνοια να προστατευτούν οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και πριν την υλοποίηση θα προηγηθεί διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.
  •   Θα προταθεί αρμοδίως πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλων δια μέσου προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού θα συνδιαμορφώσει την τελική μεταβολή του μισθολογικού κόστους.
«Στόχος και των δύο πλευρών είναι η εύρυθμη και επιτυχής λειτουργία του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος», καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή:http://www.naftemporiki.gr