23 Δεκ 2012

"Μποναμάς" περικοπών

Με... ψαλίδι στα χέρια έρχεται ο καινούργιος χρόνος για τους εργαζομένους στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ, καθώς και για όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, οι μηνιαίες αποδοχές των οποίων θα μειωθούν «με το καλημέρα» μέχρι και κατά 30%....

Οι περικοπές πρόκειται να είναι άμεσες, αφού με τις νέες διατάξεις που ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013, κατ' εφαρμογή των επιταγών του Μνημονίου, χάνεται οριστικά το συνολικό ποσό των 1.000 ευρώ που είχε απομείνει από τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
Παράλληλα, το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται στους εργαζομένους των ΔΕΚΟ, οδηγώντας σε μειώσεις των αποδοχών τους έως 25%, ενώ από 1 μέχρι 4 μισθούς θα χάσουν οι 250.000 λειτουργοί του Δημοσίου που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, καθηγητές ΤΕΙ, γιατροί του ΕΣΥ, ερευνητές, διπλωματικοί υπάλληλοι και αρχιερείς).

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, από την 1η Ιανουαρίου 2013 ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου τα εξής:

- καταργούνται πλήρως τα επιδόματα εορτών και αδείας

- εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο του στενού δημόσιου τομέα οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και οι εργαζόμενοι των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ΔΕΚΟ. Η μείωση στις αποδοχές τους θα επιβληθεί απευθείας εάν ανέρχεται έως το 25%, ενώ, αν είναι μεγαλύτερη από αυτό το ποσοστό, η υπερβάλλουσα μείωση αναστέλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016

- οι προϋποθέσεις υπερωριακής απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αμοιβής θα καθορίζονται από τον εποπτεύοντα υπουργό για τα ΝΠΙΔ και τις ΑΕ που εποπτεύονται από το Δημόσιο, και από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη για τα ΝΠΙΔ και τις ΑΕ των ΟΤΑ. Για τις περιφερειακές ενώσεις δήμων αρμόδιος θα είναι ο περιφερειάρχης και για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ο υπουργός Εσωτερικών

- μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων

- περιορίζεται εκ νέου ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα 3.450 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.000 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 300 ευρώ για έξοδα παράστασης, με αποτέλεσμα οι συνολικές αποδοχές να ανέρχονται στα 4.750 ευρώ (από 5.000 ευρώ σήμερα). Αντίστοιχα, οι συνολικές αποδοχές του ειδικού γραμματέα υπουργείου διαμορφώνονται στα 4.050 ευρώ

- «στην πρέσα» μπαίνουν οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε προέδρους, αντιπροέδρους και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και σε διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και μέλη του ΔΣ των ΝΠΔΔ και των ΔΠΙΔ. Οι μειώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα φτάσουν το 20%

- καταργείται το χρονοεπίδομα που προβλέπεται για τους δικηγόρους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής

- καταργείται η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους τούς χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. 

Πηγή:http://www.zougla.gr