11 Ιουλ 2012

Πού γίνονται προσλήψεις: Αναλυτικά η λίστα


Πού γίνονται προσλήψεις: Αναλυτικά η λίστα
Η ανεργία μαστίζει αλλά μέσα στο κατακαλόκαιρο κάποιοι μπορούν  να εργαστούν για λίγο. Είναι κι αυτό μια ανάσα...Διαβάστε αναλυτικά που γίνονται προσλήψεις αυτό το διάστημα.
Προσλήψεις και θέσεις εργασίας...
150 διοικητικών υπαλλήλων στο Ε.Τ.Α.Α. :
Αιτήσεις για το διαγωνισμό στελέχωσης της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών
15 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου
14 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Ανατολική Αττική
15 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Αττική – Τομέας Νησιών
18 Θέσεις στον Δήμο Πεντέλης
12 Θέσεις στον Δήμο Αλίμου
6 Πυροφύλακες σε Ελληνικό-Αργυρούπολη
Συμβασιούχοι στα ΚΕΠ
Καθηγητές Αγγλικών
Προσλήψεις 150 διοικητικών υπαλλήλων στο Ε.Τ.Α.Α.
Συνολικά εκατόν πενήντα (150) προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων ανακοίνωσε το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Πρόκειται για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ταμείου. Οι προσλήψεις και οι θέσεις εργασίας αφορούν τους νομούς:
Νομός Αττικής, Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Μαγνησίας, Νομός Δωδεκανήσου, Νομός Φθιώτιδας, Νομός Φωκίδας, Νομός Ευβοίας, Νομός Ροδόπης, Νομός Χανίων, Νομός Ιωαννίνων, Νομός Αχαΐας, Νομός Αιτολοκαρνανίας, Νομός Καστοριάς, Νομός Κοζάνης, Νομός Ηρακλείου,
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το etaa.gr ή να επικοινωνούν με την υπηρεσία:
- Ε.Τ.Α.Α., Ενιαίες Υπηρεσίες, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρνη 22, τ.κ. 104 33, υπόψη κας Αρ. Βαρκάρη (τηλ. επικοινωνίας:210 5217 413, 414),
- Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, τμήμα Διοικητικού, Αχαρνών 27, τ.κ. 104 39- Αθήνα υπόψη κας Μ. Σωτηροπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 8227 054, 8820 439)
- ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Σωκράτους 53, τ.κ. 104 31- Αθήνα υπόψη κας Ν. Γεωργακή , (τηλ. επικοινωνίας : 210- 5217415).
Αιτήσεις για το διαγωνισμό στελέχωσης της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών
Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα εθνικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών Έλληνες ηλικίας έως και 32 ετών.
Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει κατά την περίοδο 13 Ιουλίου – 12 Σεπτεμβρίου 2012, μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΗΕ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων, θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του ΟΗΕ, careers.un.org.
15 θέσεις εργασίας κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου:
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), προκηρύσσει 15 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.901 / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 4/7/2012 έως 13/7/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, υπ΄ όψιν κας Πηνελόπης Δαρμή (τηλ. 210 3816600 (εσωτ. 316) Ώρες: 09:00-14:00).
14 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Ανατολική Αττική
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), προκηρύσσει 14 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.907 / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 4/7/2012 έως 13/7/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, υπ΄ όψιν κας Πηνελόπης Δαρμή (τηλ. 210 3816600 (εσωτ. 316) Ώρες: 09:00-14:00).
15 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Αττική – Τομέας Νησιών
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή ενότητα Νήσων», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), προκηρύσσει 15 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.906 / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 4/7/2012 έως 13/7/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, υπ΄ όψιν κας Πηνελόπης Δαρμή (τηλ. 210 3816600 (εσωτ. 316) Ώρες: 09:00-14:00)
18 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Πεντέλης
Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια, και συγκεκριμένα τους εξής:
-6 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών,
-12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κυρίας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077).
12 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλίμου
Με δώδεκα υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Αλίμου.
Οι θέσεις αφορούν:
-8 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας -Συνοδούς Απορριμματοφόρων
-4 ΔΕ Οδηγούς κατηγορίας Γ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 18 Ιουλίου 2012.
Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 213-2008068.
6 Πυροφύλακες σε Ελληνικό-Αργυρούπολη
Με έξι πυροφύλακες θα ενισχυθεί ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του δήμου: ΥΕ Πυροφυλάκων για τη φύλαξη του βουνού.
Συμβασιούχοι στα ΚΕΠ
Με συμβάσεις έργου μονοετούς διάρκειας θα προσληφθούν υπάλληλοι στα ΚΕΠ ανά την Ελλάδα.
Συμβάσεις έργου διάρκειας ενός έτους θα υπογράψουν 22 υπάλληλοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η ειδικότητα που ζητείται είναι αυτή της Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΠΕ θα πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).
Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα ΚΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι θέσεις εργασίας έχουν ως εξής:
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2642360421)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2107292601)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2132014759)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2693360107)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2693360107)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2224350007)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2224350007)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2237350044)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2237350044)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2332350335)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2332350335)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2654360140)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΠΤΑΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2655360309)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1 (2287051218)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 (2313 314241)
-ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4 (2313 314241)
Πηγή:http://www.newsbomb.gr