30 Ιουλ 2012

«Δεν πρέπει να χάσουμε το καλοκαίρι»

Μπορεἰ ο Ουμπέρτο Εκο να ἐλεγε οτι τον Αὐγουστο δεν υπἀρχουν ειδἠσεις όμως στην Ελλἀδα της κρἰσης ο δυσκολὀτερος  μήνας της οικονομίας για το 2012 θα  είναι τελικά ο Αὐγουστος .
Η τρόικα παρά τις περί του αντιθέτου...
διαβεβαιώσεις αποφἀσισε να μην φὐγει απο την Αθἠνα έως ότου ολοκληρωθεί το πακέτο των 11,5 δις ευρώ (το ΔΝΤ ανεβάζει  το νοὐμερο ακὀμα και στα 14 δισ. ) για την τριετἰα 2012 -13 .

Ο υπουργός Οικονομικὠν Γιάννης Στουρνάρας θεωρεί ότι οι επόμενες 30 ημέρες θα κρινουν την παραμονἠ της χὠρας στο ευρὠ.


Μιλὠντας στο  protothema.gr  το πρωί του Σαββάτου λίγες ώρες μετά το δείπνο με το αφεντικό της τρόικας (επικεφαλής του κλιμακἰου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου)  Πόλ Τόμσεν εξηγεί σε όλους τους τόνους ότι ''ο Αύγουστος θα είναι ο κρισιμότερος μήνας. Το σχέδιο μας για τις επόμενες 30 ημέρες είναι να κάνουμε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα τους προηγούμενους μήνες."


O υπουργός των Οικονομικών δεν σκέφτηκε να φύγει απο την Αθήνα ούτε μία ημέρα. Με ταχύς ρυθμούς και ενώ η τρόικα ήταν στην Αθήνα έδωσε το πρἀσινο φως για να περἀσει το υγειἐς κομμἀτι της Αγροτικής Τρἀπεζας στον Όμιλο της Πειραιώς. " Βοηθἀμε την ελληνική οικονομἰα και τις τρἀπεζες να ξεφὐγουν απο τον φαὐλο κὐκλο. Ελπίζουμε ότι με αυτή την κἰνηση μελλοντικἀ θα υπἀρξει ρευστὀτητα στην αγορἀ "  εξηγεί ο ίδιος.


Ο υπουργός των Οικονομικών γνωριζει οτι  τα πάντα εξαρτώνται από την έκθεση που θα υποβάλουν οι 3 της τρόικας , μάλλον προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εάν η έκθεση είναι θετική,  τὀτε θα εγκριθεί η δόση των 32 δισ. ευρώ, που εκτός των άλλων είναι αναγκαία και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ ο Γιαννης Στουρνἀρας   θα μπορέσει να υποβάλει και επισήμως το αίτημα για παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής.  Αυτό θα γίνει σε κάποιο απο τις συνεδριἀσεις του  Eurogroup του Σεπτεμβρίου.


Το πρόβλημα του υπουργού ειναι οι εκτιμἠσεις οτι η έκθεση της τρόικας θα καθυστερήσει καθὠς ειναι πιθανὀν να δημοσιοποιηθεί μετα την 12η Σεπτεμβρἰου οταν θα εχουν ολοκληρωθεί οι Ολλανδικές εκλογἐς.


Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η δόση θα καταβληθεί τον Οκτώβριο. Στην κυβἐρνηση λἐνε οτι αυτὀ μπορεἰ να γίνει προκειμἔνου η Αθήνα να βρεθεί υπό πίεση καθώς τον Σεπτἐμβριο εξαντλοὐνται τα ρευστἀ διαθἐσιμα  της χώρας.


Σε κάθε περἰπτωση οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση μιας θετικής έκθεσης είναι:


1. Η επίτευξη των στόχων του φετινού προϋπολογισμού. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι αυτό είναι εφικτό, χωρίς πρόσθετα μέτρα, αφού έχει αρχίσει η αποστολή του τέλους ακινήτων και θα εφαρμοστεί η εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το μόνο ανοικτό θέμα, το οποίο αναμένεται να κλείσει τις επὀμενες ωρες , είναι αυτό των ισοδύναμων μέτρων που πρότεινε η ελληνική πλευρά ώστε να μη μειωθούν τα ειδικά μισθολόγια. Η τρόικα ζητεί ισχυρή τεκμηρίωση για κάθε ένα από τα προτεινόμενα μέτρα.


2. Το ΔΝΤ σε εκθεσἠ του που δημοσιοποιἠθηκε τις προηγοὐμενες ημερες εκτἰμησε  πως τα απαιτούμενα μέτρα ενδέχεται να είναι περισσότερα, ίσως και άνω των 14 δισ. ευρώ. Το μεγάλο βάρος θα πέσει στις συντάξεις, στα κοινωνικά επιδόματα και στη μείωση του κράτους.  Κυβερνητικὀ στἐλεχος εξηγεἰ  ότι είναι κρίσιμο να γίνει αποδεκτό  η αναπροσαρμογή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη.  Πρόκειται για ένα μέτρο που  τις δαπάνες για συντάξεις κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως. «Εάν το μέτρο απορριφθεί, δεν υπάρχουν άλλα να το αντικαταστήσουν. Θα πρέπει να πάμε σε οριζόντιες περικοπές» εξηγεἰ αρμοδίως το ιδιο στελεχος.

Πηγή:http://www.protothema.gr