9 Ιουλ 2012

Τι αλλάζει στην φορολογία

Νέα φορολογική κλίμακα με λιγότερα κλιμάκια προωθεί η κυβέρνηση, με παράλληλη αύξηση και του αφορολογήτου ορίου, ολοκληρωτική κατάργηση φοροαπαλλαγών και αντικατάστασή τους με επιδόματα για λίγους, νέες αντικειμενικές αξίες, συγχωνεύσεις φόρων...
κατοχής και επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων αλλά και εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με του κίνησης και χορήγηση επιδόματος θέρμανσης με γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια.

Σύμφωνα με όσα εξήγγειλαν στη Βουλή τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, όλα τα δρομολογημένα φορολογικά μέτρα του 2012 θα εισπραχτούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο: ΕΤΑΚ 2009, ΦΑΠ 2010 και 2011, φόροι εισοδήματος και έκτακτες εισφορές στο εισόδημα και στα ακίνητα.

Βέβαιη πρέπει να θεωρείται πλέον η εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Αυτό θα γίνει όμως με επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ώστε να μην πληγούν ευπαθείς ομάδες από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Ωστόσο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα φέρει μεταξύ άλλων και αλλαγές:

1. Στη φορολογία ακίνητης περιουσίας:


- αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων. Εξετάζεται ο νέος φόρος να βαρύνει όλα τα κτίσματα και τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου, εκτος από τις εκτάσεις που ανήκουν στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

- επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων ιδιωτών για ποσά άνω κάποιου ορίου.

-  μείωση του συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων από 8-10% που ισχύει σήμερα, με βάση τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

- νέες αντικειμενικές αξίες και επέκταση του συστήματος στις περιοχές όπου αυτό δεν εφαρμόζεται.


2. Στη φορολογία εισοδήματος:


-         μείωση των κλιμακίων σε 4 ή 5 αντί για 9 και αύξηση του αφορολογήτου προς τα πάνω, ενδεχομένως από τις 5.000 ευρώ στα 8.000 ή τα 10.000.

-         κατάργηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια. Απειλούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για το πρώτο ή και το δεύτερο παιδί, για τρίτεκνους και πολύτεκνους, για ανάπηρους καθώς και οι φοροεκπτώσεις για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων α’ κατοικίας, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δωρεές, διατροφή κ.λπ.

Στη θέση των απαλλαγών και των εκπτώσεων φόρου προτείνεται να χορηγούνται «στοχευμένες άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις», δηλαδή επιδόματα.

-         θέσπιση κινήτρων για απόκτηση φορολογικής κατοικίας στη χώρα μας από οικονομικά εύρωστους αλλοδαπούς, με στόχο την προσέλκυση για εγκατάσταση κυρίως ευκατάστατων συνταξιούχων από το εξωτερικό.

-         υποβολή όλων των δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς παρατάσεις.

-         εφαρμογή ηλεκτρονικού περιουσιολογίου από το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για όποιον δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές ποινές, θα συνιστά και ποινικό αδίκημα.

 -         ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα αίρουν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής και τις κυρώσεις, για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος.


Ακίνητα-περιουσία


-         Αντικατάσταση του ειδικού τέλους στα ακίνητα (του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών), το οποίο επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, από έναν νέο προοδευτικό φόρο, από το 2013.

-         Κατάρτιση περιουσιολόγιου και εφαρμογή ηλεκτρονικού «πόθεν έσχες» για 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους.

-         Θα δηλωθούν ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, καταθέσεις, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.


Επιχειρήσεις


-         νέο σύστημα υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ και εξέταση της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.

-         Αναθεώρηση  του καθεστώτος λήψης μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων υπέρ του Δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο εξαιτίας αυτών των μέτρων.

-         Επανεξέταση του αδικήματος μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων, σε συννενοηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

-         Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων αυτών στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας.

-         Δημοσίευση στο διαδίκτυο των αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας.

-         Μείωση φόρων στις επιχειρήσεις: Μια από τις προτάσεις που συζητούνται προβλέπει τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από 20% που ισχύει σήμερα στο 15%. Στο τραπέζι βρίσκεται και η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από 25% στο 20% ή 15%.

-         Κατάργηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με4 ένα νέο πόιντ σύστεμ για τις φορολογικές παραβάσεις και στόχο την μη απόρριψη των βιβλίων, τα μικρόετρα πρόστιμα για τυπικές παραβάσεις, ενώ για πρώτη φορά θα θεσπίζονται και «κίνητρα συμμόρφωσης».

-         Επαγγελματικά κριτήρια για υπολογισμό εισοδήματος και φόρου για όλους τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως: η μισθωτική αξία και η περιοχή της επαγγελματικής στέγης, τα έτη άσκησης του επαγγέλματος, οι πραγματικές επαγγελματικές δαπάνες, το ύψος των καταθέσεων στις τράπεζες, το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας κ.λπ.

-         Ενιαία φορολογική αντιμετώπιση του ατομικού εισοδήματος από το κεφάλαιο, με αυτοτελή φορολόγηση (ενδεχομένως 20%) όλων των εισοδημάτων που προέρχονται από ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή υπεραξίες από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, τα εισοδήματα αυτά δεν θα αθροίζονται με τα υπόλοιπα και η φοροδοτική υποχρέωση θα εξαντλείται με την απόδοση του 20%

-         κατάργηση Φόρων Υπέρ Τρίτων.


Έλεγχοι και είσπραξη φόρων


-         αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες  φόρους με θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο.

-         ειδικό πρόστιμο για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

-         ειδική νομοθεσία ελέγχου για τις εξωχώριες εταιρίες προκειμενου να φορολογηθούν στην Ελλάδα.

-         ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων

-         ενοποίηση της νομοθεσίας περί ενδοομιλικών συναλλαγών.

Πηγή:http://www.protothema.gr