11 Ιουλ 2012

ΥΠΟΙΚ: Στα 12,3 δισ. το έλλειμμα στο 6μηνο


ΥΠΟΙΚ: Στα 12,3 δισ. το έλλειμμα στο 6μηνο
Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε στα 12,312 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 3,152 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ....
βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 14,878 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 5,267 εκατ. ευρώ. 

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,357 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (24,754 εκατ. ευρώ) κατά 1,397 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,854 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Iουνίου 2012, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 987 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22,841 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012. 

H ως άνω απόκλιση οφείλεται πρωτίστως στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 844 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 έως τις 16 Ιουλίου 2012 και τις 8 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα, στις μειωμένες εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 530 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και τέλος στην υστέρηση των εισπράξεων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών. 

Τμήμα της ανωτέρω απόκλισης από τους στόχους εξαμήνου καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, τις εισπράξεις από φόρους στην περιουσία καθώς και από τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων. 

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,503 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1,913 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους εξαμήνου κατά 410 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία και μεγάλο μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τους επόμενους μήνες. 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 35,669 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,963 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (39,632 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012. 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες κατά 2,337 εκατ. ευρώ αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,626 εκατ. Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (1,504 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (191 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (451 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Ιούνιο 2012 παρουσιάζονται στο ίδιο ύψος με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες σημείωσαν μείωση με εξαίρεση τις δαπάνες για τόκους που παρουσίασαν αύξηση (σε καθαρή βάση) κατά 2,151 εκατ. ευρώ ως μέρος της ανταλλαγής ομολόγων (PSI).
Πηγή: moneypost.gr