9 Απρ 2012

Μεταξύ 20 με 30 Απριλίου ο επενδυτικός κόσμος ας προετοιμαστεί για απανωτά σοκ – Ζημίες ιστορικών διαστάσεων 35 δις από το PSI+ και 6,5 δις από την Blackrock και ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων έως 37 δις ευρώ ή 29,5 δις σε μετά φόρων βάση….

 Μεταξύ 20 με 30 Απριλίου ο επενδυτικός κόσμος ας προετοιμαστεί για απανωτά σοκ – Ζημίες ιστορικών διαστάσεων 35 δις από το PSI+ και 6,5 δις από την Blackrock και ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων έως 37 δις ευρώ ή 29,5 δις σε μετά φόρων βάση…. Μεταξύ 20 με 30 Απριλίου ο επενδυτικός κόσμος εντός και εκτός Ελλάδος ας προετοιμαστεί για απανωτά σοκ με επίκεντρο τις ελληνικές τράπεζες.
Στις 20 Απριλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα χρήσης 2011.
Οι ζημίες θα φθάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα .... 40-41 δις ευρώ.
Να αναλογιστεί κανείς ότι τα συνολικά κεφάλαια όλων των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τα 33 δις ευρώ.
Οι ιστορικών διαστάσεων ζημίες θα προέλθουν από το PSI+ κατά 35 δις ευρώ και από την Blackrock 6,5 δις με βάση το αισιόδοξο σενάριο και 8 δις ή και υψηλότερα με βάση το απαισιόδοξο σενάριο.
Στις 20 Απριλίου ημέρα Παρασκευή το σοκ των ζημιών θα είναι ιστορικών διαστάσεων.
Όλες οι τράπεζες θα ανακοινώσουν ζημίες τέτοιας κλίμακας όπου θα μηδενίσουν τα κεφάλαια τους ή κάποιες εξ αυτών θα έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια.
Το σοκ θα είναι μεγάλο αλλά η αγορά έχει προϊδεαστεί μεν αλλά ή θα είναι μεγαλύτερο αν αποφασίσει η ΤτΕ να είναι ιδιαίτερα αυστηρή ή θα είναι μικρότερο αν τελικά περάσουν την τελευταία στιγμή να μειωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Έως τις 20 Απριλίου θα ανακοινωθεί όλο το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών οι όροι και οι προϋποθέσεις. Η πλειοψηφία της ανακεφαλαιοποίησης θα είναι με μετοχές με αναστολή ψήφου αν πληρείται το όριο του 10% της ελάχιστης συμμετοχής.
Θα υπάρχουν warrants 3 ή 4 ανά ασκούμενη μετοχή.
Τα CoCos μάλλον θα είναι 10% με 15%.
Εξετάζονται και άλλες ενδιαφέρουσες λύσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν καλά κίνητρα.
Τέλη  Απριλίου θα ανακοινώσει η ΤτΕ συνολικά και κατά τράπεζα τα capital plans δηλαδή τις κεφαλαιακές ανάγκες κατά τράπεζα καθώς και τα αποτελέσματα της Blackrock.
Για να αξιολογηθεί το μέγεθος των ζημιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δομή των χαρτοφυλακίων ομολόγων και δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες προς κρατικές εταιρίες και να προσμετρηθεί ότι η τελική απομείωση θα είναι 74%.
Με βάση αυτά η Εθνική διαθέτει 12,2 δις ομόλογα και 1 δις δάνεια συνολικά 13,3 δις ευρώ
Η Alpha 3,1 δις ευρώ ομόλογα και 2,2 δις ευρώ δάνεια, συνολικά 5,3 δις ευρώ.
Η Eurobank 7,45 δις ευρώ ομόλογα και 335 εκατ δάνεια συνολικά 7,75 δις
Η Πειραιώς 6,4 δις ομόλογα και 310 εκατ δάνεια ή συνολικά 6,7 δις
Η ΑΤΕ 3,7 δις ομόλογα και 2,4 δις ευρώ δάνεια ή συνολικά 6,1 δις ευρώ
Το ΤΤ συνολικά 3,9 δις ευρώ ομόλογα και 140 εκατ δάνεια ή συνολικά 4,04 δις ευρώ.
Οι ζημίες θα είναι ιστορικών διαστάσεων αλλά τα 40 με 41 δις ευρώ ζημίες δεν σημαίνει και κατ΄ ανάγκη ότι θα είναι και 40 με 41 δις ευρώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη μια παράμετρο ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο θα είναι περίπου στο 9% +/- και ταυτόχρονα αξιολογώντας και τους δυνητικούς τρόπους να αναζητήσουν κεφάλαια οι τράπεζες, καθώς και η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι οι ζημίες να επιδράσουν σε μετά φόρων βάση στα κεφάλαια λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας  είναι πιθανό να χρειαστούν 29,5 δις ευρώ νέα κεφάλαια.
Αν δεν προσμετρήσει αυτό και τελικά οι ζημίες επιδράσουν στα κεφάλαια σε προ φόρων βάση δηλαδή δεν αφαιρεθεί ο φόρος 20% που σημαίνει 7,4 δις λιγότερα κεφάλαια τότε η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση θα είναι 37 δις ευρώ.
Εκτιμώμενες ζημίες των ελληνικών τραπεζών και κεφάλαια που θα χρειαστούν
Ποσά σε εκατ ευρώ
Τράπεζες
Σημερινά Κεφάλαια
Ζημία* από PSI+ 74% χωρίς Blackrock
Ζημία Blackrock στην 3ετία 2012 / 14**
Νέα
κεφάλαια
προ φόρων
Νέα Κεφάλ.
μετά φόρων
Εθνική
9.250
-9.400
1.300
9.500
7.600
Alpha
4.649
-3.800
1.300
4.800
3.840
Eurobank
4.532
-5.500
1.400
6.300
4.900
Πειραιώς
3.300
-5.000
1.200
5.500
4.200
Κύπρου
3.300
-1.323/-1.600
-
600
600
Μarfin
810
-1969/-2.300
-
1.700
1.700
ATE
219
-4.500
1.000
5.500
4.200
TT
499
-2.800
100
2.800
2.250
Attica
413
-220
120
300
240
Σύνολο
26.972
-35.120
6.420
37.000
29.530
*Προ φόρων ζημίες
**Καθαρές ζημίες – Έχουν συμπεριληφθεί και τα προ προβλέψεων κέρδη στο διάστημα 2012 με 2014. Με βάση πληροφορίες που δεν ασπάζονται το αισιόδοξο σενάριο η ζημία από την Blackrock θα είναι 7,5-8 δις ευρώ
Νέα επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr, εκτιμήσεις αγοράς

Π Λεωτσάκος 
Πηγή: www.bankingnews.gr