14 Μαρ 2012

Αυστηρότερη η διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδοτικής βοήθειας


DC19EB78C6279E88ECC5496BD6CA44DC_13
Αυστηρότερη γίνεται η διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα καθώς πλέον η χώρα θα αξιολογείται σε μηναία βάση προκειμένου να λαμβάνει τη χρηματοδότηση από το δεύτερο πακέτο στήριξης.
Αν και ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος ....
Βενιζέλος χαρακτήρισε την αλλαγή του τρόπου καταβολής των δόσεων από την τριμηνία πληρωμή στην μηνιαία καταβολή ως «λογιστικού χαρακτήρα διευθέτηση» που σχετίζεται με τη διαχείριση των πόρων του EFSF, πλέον για να λαμβάνει η Ελλάδα τις δόσεις και να μην χάνει τις προβλεπόμενες πληρωμές θα πρέπει να είναι συνεπείς και να αξιολογείται θετικά σε μηναία βάση.

Πριν από τις 20 Μαρτίου θα καταβληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) η πρώτη δόση ύψους 5,9 δισ. ευρώ, η δεύτερη δόση ύψους 3,3 δισ. ευρώ θα καταβληθεί τον Απρίλιο και η Τρίτη δόση ύψους 5,3 δισ. ευρώ θα πληρωθεί τον Μάιο.

Μέρος των 14,5 δισ. ευρώ του τριμήνου Μαρτίου-Μαΐου θα απορροφηθεί για την εξόφληση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Πηγή: marketbeast.gr