5 Μαρ 2012

Εγκύκλιος για τη διαδικασία ανάδειξης προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Μέσω εγκυκλίου, ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται ότι η εκλογή θα γίνει από τη βάση με εκλογές που θα διεξαχθούν μεταξύ 09:00 π.μ. και 17:00 την...
Κυριακή 18 Μαρτίου, ενώ θα προηγηθεί στις 10 και 11 Μαρτίου, Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για την διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων.

Τα Μητρώα Μελών και Φίλων του ΠΑΣΟΚ, πιστοποιούνται και κλείνουν την 5η Μαρτίου, ενώ θα ανοίξουν ξανά, την Κυριακή 18 Μαρτίου, τις ίδιες ώρες στις οποίες θα διεξάγεται η ψηφοφορία προκειμένου να εγγραφούν και να ψηφίσουν νέα μέλη και φίλοι, στο πλαίσιο της «ανοιχτής διαδικασίας, όπως ακριβώς έγινε και το 2007.


Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Κινήματος μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ με το διαβατήριό τους και μετανάστες με την άδεια παραμονής τους, ενώ όλοι οι ψηφοφόροι προκειμένου να ψηφίσουν στην εκλογή της 18ης Μαρτίου, θα καταβάλλουν το ποσό των 2 ευρώ σε καθορισμένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα Μητρώα Μελών και Φίλων, συσχετισμένα με τους εκλογικούς Καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών και τον εθνικό εκλογικό αριθμό, θα αποτελέσουν ανά Νομαρχιακή Επιτροπή τη βάση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι θα παραδοθούν, μέσω Νομαρχιακών Εκλογικών Επιτροπών ΝΕΕ , στις Εφορευτικές Επιτροπές (ΕΕ) των Εκλογικών Κέντρων (ΕΚ).


Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, σε χώρους που θα επιλεγούν με ευθύνη των Ν.Ε. Επιτροπών, ενώ σε κάθε Ε.Κ. μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μια κάλπες. Επίσης, ο κατάλογος των εκλογικών κέντρων και των καλπών θα υποβληθεί στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΕ) και στην Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη πιστοποιημένων εκλογικών κέντρων η καλπών. Ενστάσεις κατά των εκλογικών διαδικασιών, την ημέρα της ψηφοφορίας, υποβάλλονται πρωτοβάθμια στην ΕΕ του Ε.Κ. και δευτεροβάθμια στην ΕΚΑΠ.


Σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος η ΕΚΑΠ είναι υπεύθυνη για την ενότητα των διαδικασιών και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον είναι αρμόδια να αποφασίζει δεσμευτικά για κάθε θέμα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού. Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΚΑΠ, ενώ από σήμερα λειτουργούν υπό την εποπτεία της το Τμήμα Μητρώου και το Τμήμα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Διαδικτύου.


Στην εγκύκλιο του κ. Καρχιμάκη αναφέρεται ότι με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δημιουργήθηκε ΚΕΕ έργο της οποίας είναι η συγκρότηση ΝΕΕ και σε συνεργασία μ' αυτές, η συγκρότηση ΕΕ σε όλα τα ΕΚ. Επίσης έργο της ΚΕΕ είναι η διάταξη και ο συντονισμός όλων των μελών του ΕΣ και των Περιφερειακών Επιτροπών.


Σε ότι αφορά τις ΕΕ αυτές συγκροτούνται ανά ΕΚ με ευθύνη των ΝΕΕ, είναι επταμελείς και αποτελούνται η κάθε μια από έξι (6) μέλη των ΣΕ των ΤΟ του Δήμου, υπό την προεδρία μέλους της ΝΕΕ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υποψηφίων ως παρατηρητών.


Επίσης κάθε υποψήφιος μπορεί να ορίζει έναν εκπρόσωπό του σε κάθε ΕΕ Εκλογικού Κέντρου, ενώ όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, την ευθύνη συγκρότησης των ΕΕ αναλαμβάνει η ΚΕΕ σε συνεννόηση με τις ΝΕΕ. 

Πηγή: http://www.zougla.gr