13 Μαρ 2012

Στοπ στην πληρωμή συντάξεων για όσους δεν απογραφούν

Στις τράπεζες, από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους, πρέπει να προσέλθουν άμεσα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, για να απογραφούν. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικότερα:

Η διαδικασία θα διαρκέσει δύο μήνες,...
από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου.

Εξαιρούνται παιδιά κάτω των 12ετών, που παίρνουν σύνταξη από μεταβίβαση και συνταξιούχοι, δηλωμένοι ως κάτοικοι του εξωτερικού.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης !

Πώς θα γίνει η απογραφή;

Οι υπόχρεοι πρέπει να πάνε στην τράπεζα, από όπου παίρνουν τη σύνταξή τους και με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και με σχετικό έγγραφο, που θα παραλάβουν από το ταμείο τους και θα περιέχει τον αριθμό απογραφής τους.

Αν αποδεδειγμένα ο συνταξιούχος δεν μπορεί να επισκεφθεί την τράπεζά του, τότε θα πρέπει:

•Είτε ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση (τριμήνου), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή ο Διευθυντής του Ιδρύματος στο οποίο νοσηλεύεται ή διαμένει ο συνταξιούχος, να προσέλθει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γ.Λ.Κ. της Νομαρχίας διαμονής του συνταξιούχου, φέροντας την πρόσφατα θεωρημένη εξουσιοδότηση (όχι προγενέστερη του 3μήνου), το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του συνταξιούχου και το έγγραφο το οποίο του έχουμε αποστείλει, προκειμένου να καταγραφεί στην Υπηρεσία αυτή.
•Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να προσέλθουν για καταγραφή στις Τράπεζες παρά μόνο στις Υ.Δ.Ε.
•Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα συνταξιούχων που κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων θα προσέλθουν για την καταγραφή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29).
•Είτε ο συνταξιούχος να καταγραφεί με παρουσία κατ΄ οίκον της δημοτικής Αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος θα οριστεί από τον δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.

Πηγή:http://www.24h.gr