27 Μαρ 2012

Μείωση μισθών αλλά και φόρων ζητά ο ΟΟΣΑ

Μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις, με μείωση των μισθολογικών αλλά και των φορολογικών βαρών που επωμίζονται, συστήνει στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ

Στην ετήσια έκθεσή του ο ΟΟΣΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα σε σημαντικές...
οικονομικές προκλήσεις, όπως στην άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό αλλά και στην ανάγκη μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα.

Το μείγμα των μέτρων που προτείνει στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ, για να βγει η χώρα από την ύφεση και να λειτουργήσει η οικονομία, είναι:


  • μείωση μισθών και στον ιδιωτικό τομέα
  • αύξηση ορίων απασχόλησης
  • μείωση φόρων στις επιχειρήσεις, με μείωση της φορολογίας επί της εργασίας
  • μείωση των ασφαλιστικών βαρών (εισφορές), ειδικά για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Συστήνεται να δοθούν φορολογικά κίνητρα για την παράταση του χρόνου εργασίας των ηλικιωμένων εργαζομένων
  • άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό
  • ρύθμιση της αγοράς αγαθών για μείωση των τιμών και την παροχή καλύτερων ποιοτικώς υπηρεσιών
  • ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ζητείται να δοθούν έμφαση και στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οφέλη εκ της οποίας κρίνονται μη ικανοποιητικά. 
Πηγή:http://www.protothema.gr