22 Μαρ 2012

Σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία

 Ηλεκτρονικά η κατάθεση των συμβολαίων ενοικίασης. Υποχρεωτική η φορολογική δήλωση για εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ.Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία φέρνουν διατάξει νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο απαλλαγή πρώτης κατοικίας δικαιούνται εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., και οι πολίτες κρατών-μελών του ΕΟΧ....
Σε ότι αφορά το 39 αποδεσμεύεται η υποχρέωση δήλωσης στοιχείων ακινήτων λόγω αλλαγής οικογενειακής κατάστασης και διατηρείται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης.
 
Επίσης για τα επόμενα έτη το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο, ώστε να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ συζύγων. Παράλληλα το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
 
Με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτόν ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διευκολύνοντας έτσι τους σχετικούς ελέγχους. 
 
Σημειώνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η φορολογική δήλωση για εισοδήματα πάνω από 5000 ευρώ. Το ύψος του εισοδήματος λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ή αυτό που προέρχεται αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις και λαμβάνεται υπόψη ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή ώστε να συμβαδίζει με το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (5.000 ευρώ).
 
Καθιερώνεται η ηλεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης ακινήτων, με σκοπό την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την ελάφρυνση του εργασιακού φόρτου των ΔΟΥ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να γίνονται και σαρωτικές διασταυρώσεις. 
 
Αλλάζουν τα πρόστιμα για τους βενζινοπώλες, ενώ δίνεται παράταση στο υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών επί εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. ή σε ξένες οργανωμένες αγορές. Ειδικότερα, τροπολογία του υπουργείου οικονομικών στο νομοσχέδιο προβλέπει ότι παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 0,2% στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Η επιβολή του φόρου υπεραξίας μετατίθεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο συμφηφίζονται κέρδη υπεραξίας με τυχόν κεφαλαιακές ζημίες, αλλά και αν οι τελευταίες είναι μεγαλύτερες μειώνουν ως προς το καθαρό αποτέλεσμα του συμψηφισμού και το φορολογητέο εισόδημα στην κλίμακα.