15 Σεπ 2011

Εκτος οι συνδικαλιστές απο τα πειθαρχικά συμβούλια

Η απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και ο αποκλεισμός των συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συμβούλια προβλέπονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων...
που ενέκρινε σήμερα το υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα.

Ειδικότερα, η απαρίθμηση των παραπτωμάτων αποβλέπει στο να γνωρίζει εκ των προτέρων ο δημόσιος υπάλληλος το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να διαμορφώνει την εν γένει συμπεριφορά του, τόσο εντός όσο και εκτός υπηρεσίας, έτσι ώστε να αποφεύγει πράξεις ή παραλείψεις που είναι πειθαρχικά αποδοκιμαστέες.

Όσον αφορά τα πειθαρχικά συμβούλια, αυτά θα απαρτίζονται πλέον από ένα δικαστικό λειτουργό (πρόεδρος), δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο προϊσταμένους διευθύνσεων που θα προέρχονται από υπηρεσίες διαφορετικές από αυτήν που ανήκει ο πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τις ρυθμίσεις που φέρνει το νέο πειθαρχικό δίκαιο «αφενός διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της νομιμότητας από τους εν λόγω υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφετέρου τίθεται ένα πλαίσιο κανόνων, που αφορά εκείνες τις συμπεριφορές τους που λαμβάνουν χώρα εκτός υπηρεσίας και συνδέονται στενά με τις εν γένει υποχρεώσεις και το κύρος της υπαλληλικής ιδιότητας».

Ο κ. Ρέππας αναφέρθηκε και στην εγγενή, όπως είπε, «αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος πειθαρχικού ελέγχου να ανταπεξέλθει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο αίτημα για πάταξη της διαφθοράς και των εν γένει παράνομων δραστηριοτήτων και συμπεριφορών των δημοσίων υπαλλήλων», επικαλούμενος π.χ. τις υπερβολικές καθυστερήσεις κατά τη διερεύνηση των πειθαρχικών υποθέσεων.

Βάσει του νομοσχεδίου, προβλέπονται πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων, τα οποία συνιστούν «υπηρεσιακά συμβούλια» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Τα εν λόγω συμβούλια διαφέρουν από τα λοιπά υπηρεσιακά συμβούλια μόνον ως προς το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή είναι αρμόδια μόνον για τις πειθαρχικές υποθέσεις, ενώ τα λοιπά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις άλλες μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


Πηγή:http://www.i-reportergr.com