15 Σεπ 2011

Ενημέρωση από την διαχείριση της σελίδας

Αγαπητοί Συνάδελφοι, επειδή καταλαβαίνουμε την έντονη αγωνία σας σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από την εργασιακή εφεδρεία, στη διάρκεια της ημέρας, μόλις...
ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνουμε, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με όσα στοιχεία και πληροφορίες έχουμε συγκεντρώσει.