11 Αυγ 2011

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως επτά έτη

Διευκρινίσεις για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης δίνει με εγκύκλιο, την οποία εξέδωσε, το υπουργείο Εργασίας και...
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο συνολικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι:


α) μέχρι 4 έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2011 με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010,


β) μέχρι 5 έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2012 με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010,


γ) μέχρι 6 έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2013 με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010,


δ) μέχρι 7 έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2014 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010.


Τα έτη που μπορούν να αναγνωριστούν αφορούν σε σπουδές, στρατιωτική υπηρεσία, μαθητεία, χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 ημέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες), χρόνο απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 έτη) κ.ά.


Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα ή στους φορείς, όμως, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.


Διευκρινίζεται επίσης ότι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου, εκτός, αν επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου και τα αυξημένα όρια ηλικίας.


Αναφέρονται τέλος αναλυτικά παραδείγματα για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και τα ποσά που καταβάλλονται ενώ περιέχεται αναλυτικός πίνακας με τις σχολές τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες ο χρόνος φοίτησης αναγνωρίζεται για την εξαγορά πλασματικού χρόνου. 

Πηγή: http://www.protothema.gr/