11 Αυγ 2011

Στα 15,5 δισ. ευρώ το ελλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο

 Στα 15,513 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος 2011, ενώ ο...
νέος στόχος που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής είναι 16,475 δισ. ευρώ. (Ωστόσο, το έλλειμμα είναι αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα που ανέρχονταν σε 12,449 δισ. ευρώ.)

    Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα οποία είναι προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος το οποίο προβλέπει μέτρα για την κάλυψη της σημαντικής υστέρησης που παρουσίασαν τα έσοδα του προϋπολογισμού πριν τη ψήφιση του στη Βουλή τον Ιούλιο.

    Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (Τακτικός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) υστερούν έναντι του νέου στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.049 εκατ. ευρώ.

    Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,847 δισ ευρώ και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 6,4% από 8,3% στο α΄ εξάμηνο. Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο επταμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

    Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι μειωμένα κατά 8,1% ή κατά 103 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον πεντάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015

    Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 7,1% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

    · στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1, 305 δισ. ευρώ

    · στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,691 δισ ευρώ,

    · στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 301 εκατ. ευρώ και

    · στα νοσοκομεία κατά 779 εκατ. ευρώ (535 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 244 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

    Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,7% ή κατά 1, 350 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 411 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 1, 217 δισ ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 301 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 535 εκατ. ευρώ.

    Οι δαπάνες του ΠΔΕ, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,6% ή 1,581 δισ. 

Πηγή: http://www.express.gr/