15 Ιουλ 2011

Πέρασαν την πιο δύσκολη δοκιμασία όλες οι ελληνικές τράπεζες

Κομφούζιο επικράτησε στα μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις ηλεκτρονικές σελίδες του παγκοσμίου οικονομικού Τύπου, που «διάβασαν» όπως ήθελαν...
τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στα stress test της Ε.Κ.Τ., που συμπεριέλαβαν εξαιρετικά δυσμενές σενάριο.

Η «επιθυμία των αγορών», να καταποντιστούν οι ελληνικές τράπεζες και να μην αναγκαστούν οι περιβόητοι πλέον οίκοι αξιολόγησης να αναβαθμίσουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αντικατοπτρίστηκε στα πρωτοσέλιδα κολοσσών του παγκοσμίου Τύπου, που βεβαίως υπέπεσαν σε δημοσιογραφικό ατόπημα.

Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν με επιτυχία το ακραίο σενάριο που έθεσε η Ε.Κ.Τ., ενώ ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι αυτό επετεύχθη για δύο από αυτές, αφού εφάρμοσαν διορθωτικά και διαρθρωτικά μέτρα μέχρι το τέλος Απριλίου. Τόσο η ΑΤΕ όσο και η Eurobank θα είχαν αποτύχει στο στρες τεστ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, με βάση τα στοιχεία από 31/12/10 και εάν δεν είχαν προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις και σε λήψη μέτρων αναδιάρθρωσης. Με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου περνάνε 8 στις 10 ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής έλαβαν ως δεδομένα τα στοιχεία που εμφάνισαν οι ελληνικές τράπζες στις 31 Δεκμβρίου του 2010 και συνυπολόγισαν μόνο τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που είχαν πραγματοποιηθεί έως την 30η Απριλίου του 2011.

Συγκεκριμένα, με βάση το δυσμενές σενάριο (δηλαδή χωρίς τις διορθωτικές κινήσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί), η ΑΤΕ εμφανίζει δείκτη Tier1 0,8, ενώ η Eurobank οριακά χαμηλότερο από το 5%. Αν, ωστόσο, ληφθούν υπ' όψιν οι διορθωτικές κινήσεις των δύο τραπεζών, η βαθμολογία της ΑΤΕ διαμορφώνεται στο 6%, ενώ της Eurobank στο 7,6%.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, τα φετινά στρες τεστ είχαν δύο βασικές διαφορές με τα περσινά. Πρώτον, το όριο αναφοράς διαμορφώθηκε σε 5% για τους σκοπούς της φετινής άσκησης, έναντι 6% της περσινής άσκησης. Δεύτερον, ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που χρησιμοποιήθηκε στη φετινή άσκηση ήταν αυτός των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1), έναντι των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της περσινής άσκησης. Τα σενάρια διαμορφώθηκαν από την E.K.T. και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Το δυσμενές σενάριο αντανακλά ακραίους υποθετικούς κινδύνους (τύπου ‘what if’). Μια επιπλέον σημαντική διαφορά από την περσινή άσκηση είναι ότι οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που περιέχονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (banking book) αντιμετωπίζονται με μεθοδολογία αντίστοιχη εκείνης των λοιπών δανειακών χαρτοφυλακίων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). Σημείο εκκίνησης απετέλεσαν τα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.2010.

Στη στήλη 1 του πίνακα, ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπ' όψιν μέτρα που έχουν παρθεί έως 30.4.2011. Τα μέτρα αυτά αποτελούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένες αυξήσεις κεφαλαίων, κρατικές ενισχύσεις και υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα αποτελέσματα που παρατίθενται στη στήλη1 δεν λαμβάνονται υπ' όψιν γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματίσει οι τράπεζες και δράσεις που έλαβαν ή ανακοίνωσαν μετά τις 30 Απριλίου 2011.

Με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης (στήλη 1 του πίνακα), συνολικά για τους 6 τραπεζικούς ομίλους στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται καθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους € 2,44 δις, έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο 5% του δείκτη Core Tier 1.

Υπό το δυσμενές σενάριο, όταν δεν ληφθούν υπ' όψιν τα πρόσθετα μέτρα, από τις 6 ελληνικές τράπεζες, οι τέσσερις βρίσκονται άνω του ορίου αναφοράς 5% (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς), η μία βρίσκεται οριακά κάτω του ορίου αναφοράς 5% (EFG Eurobank) και μία βρίσκεται σημαντικά κάτω του ορίου 5% (ΑΤΕbank).

Στη στήλη 2 δίνεται μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών, καθώς ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται, λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψιν:

(α) πρόσθετα μέτρα που ήδη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί (π.χ. πωλήσεις ή απορροφήσεις θυγατρικών εταιρειών, έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων, αποεπενδύσεις κ.λπ.), καθώς και
(β) τις γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματιστεί για κάλυψη μελλοντικών ζημιών.

Ενθαρρυντικά χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των στρες τεστ για τις ελληνικές τράπεζες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, τονίζοντας ότι οι τράπεζες δρομολόγησαν εγκαίρως και παρά τις δυσκολίες τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις, ώστε να ενδυναμώσουν τη θέση τους.

Η διοίκηση της Eurobank εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην χρειαστεί ούτε καν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Από την πλευρά της, η ΑΤΕ, η οποία, μόλις ολοκλήρωσε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,26δισ. ευρώ, τόνισε ότι οι δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας ξεπερνούν το 10%.
Συνολικά, οκτώ από τις ενενήντα τράπεζες που έλαβαν μέρος στο τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής απέτυχαν, πέφτοντας κάτω από το όριο κεφαλαιακής επάρκειας του 5% (CT1R) και εμφανίζοντας συνολικό έλλειμμα 2,5δισ. ευρώ.

Εκτός από τις δύο ελληνικές, οι τράπεζες που απέτυχαν ήταν η αυστριακή Oesterreichische Volksbanken AG (VBPS)και οι ισπανικές Banco Pastor SA (PAS), Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa και Unnim.

Όλες οι τράπεζες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας που συμμετείχαν στα στρες τεστ πέρασαν.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εξέδωσε επίσημη σύσταση, ώστε οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές να απαιτήσουν από τις τράπεζες που έπεσαν κάτω από το όριο του 5% να προχωρήσουν σε άμεση ανακεφαλαιοποίηση. Επίσης, συνιστά στις τράπεζες που πέρασαν, όμως βρίσκονταν κοντά στο όριο του 5%, να προχωρήσουν σε βήματα που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

Νωρίτερα, το Δ.Ν.Τ. είχε προειδοποιήσει την Ευρώπη ότι καθυστερεί σημαντικά να αναδιαμορφώσει το τραπεζικό της σύστημα, σε αντίθεση με τις Η.Π.Α. που έχουν κάνει πολλά βήματα από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ο φόβος για μετάδοση της ελληνικής κρίσης χρέους σε μεγαλύτερες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αποθαρρύνει τους επενδυτές, οδηγώντας σε ιστορικά χαμηλή απόδοση των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών.
Η συνέπεια εφαρμογής των σεναρίων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων ενισχύθηκαν περαιτέρω από την ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων κάθε χώρας, την οποία πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες από τις εποπτικές αρχές άλλων χωρών της Ευρώπης, σε συνεργασία με στελέχη της ΕΒΑ και της ΕΚΤ.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε το stress test η Marfin Popular Bank. Όπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα παρουσίασε:

-5,6% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κατόπιν της ήδη αποκληρωθείσας πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία, και 5,3%, αν εξαιρεθεί η πώληση, με βάση το δυσμενές σενάριο για το έτος 2012

-9,2% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή

-10% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, μετά την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Τράπεζας

-Η Τράπεζα δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική βοήθεια για την ενίσχυση των κεφαλαίων της.

Ο στόχος της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε 91 τράπεζες από 21 χώρες που συνολικά καλύπτουν πάνω από 65% του συνολικού ενεργητικού του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ακραία αρνητικά σενάρια, καθώς και η φερεγγυότητά τους σε υποθετικά δυσμενή γεγονότα κάτω από ορισμένες περιοριστικές συνθήκες.

Πηγή:http://www.zougla.gr