14 Ιουλ 2011

ΛΑΡΚΟ: Κέρδη προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ το 2010


Στην κερδοφορία πέρασε το 2010 η βιομηχανική εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου ΛΑΡΚΟ, που το 55% της οποίας ελέγχεται...
από το Ελληνικό Δημόσιο.
Για το 2010, η εταιρεία πέτυχε να αναστρέψει το πτωτικό αποτέλεσμα του 2009 και του 2008, ιδιαίτερα από το β’ εξάμηνο του 2010 ενώ η διοίκησή της εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της και για το 2011.
Ειδικότερα, το 2010, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 68,1 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ οι δαπάνες τόκων ήταν αυξημένες κατά 47%, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 105,5 εκατ. ευρώ το 2009 και 116,3 εκατ. ευρώ το 2008.
Με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού, οι πωλήσεις της εταιρείας ανέκαμψαν κατά 142% και ανήλθαν στα 239,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που η διοίκηση αποδίδει στην αυξημένη διεθνή ζήτηση και τη βελτίωση της διεθνούς χρηματιστηριακής τιμής του νικελίου.
Η παραγωγή νικελίου αυξήθηκε κατά 68,8%, με παράλληλη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ανά τόνο νικελίου κατά 27,5%.
Ο κύκλος ανόδου αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και το 2011, καθώς οι εκτιμήσεις τις διοίκησης κάνουν λόγο για αύξηση του κύκλου εργασιών, διεύρυνση των κερδών και μείωση του κόστους παραγωγής ανά τόνο νικελίου. Η επιχορήγηση της εταιρείας από τον τακτικό προϋπολογισμό είναι μηδενική, ενώ η ΛΑΡΚΟ εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της.
Επίσης, η διοίκηση της ΛΑΡΚΟ έχει προγραμματίσει σημαντικά αναπτυξιακά έργα, όπως η επέκταση του λιμανιού, η τροφοδοσία µε φυσικό αέριο του εργοστασίου και τα απαραίτητα έργα προστασίας περιβάλλοντος τα οποία σχεδιάσθηκαν εντός τους του 2010 και άρχισαν ήδη να υλοποιούνται εντός του 2011.
Πηγή:http://www.newscode.gr