13 Ιουλ 2011

Ταχύτερη απονομή σύνταξης από το 2013

Η λειτουργική και οργανωτική αναμόρφωση του ΙΚΑ θα δώσει την απάντηση στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα...
 στην απονομή των συντάξεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, υποστήριξε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Ο κ. Σπυρόπουλος μάλιστα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, λέγοντας ότι «από το 2013, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πάρουν σύνταξη μέσα σε μια ώρα». Σύμφωνα με το διοικητή του ΙΚΑ, το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων «λιμνάζουν» στην περιφέρεια της Αττικής. Από τις 136.262 αιτήσεις που εκκρεμούν στην Αττική, οι 45.884 βρίσκονται στην περιφερειακή διοίκηση της οδού Νικηφόρου, οι 11.265 στον Πειραιά, οι 23.000 στη Θεσσαλονίκη και οι 3.500 στην Πάτρα.

Με το νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Ιδρύματος που εξήγγειλε ο κ. Σπυρόπουλος, προβλέπεται μια σειρά αλλαγών που οδηγούν σε ταχύτερη απονομή σύνταξης.

Αλλάζει ριζικά η δομή του ΙΚΑ με τον ανακαθορισμό των Κεντρικών Διευθύνσεων και τη δημιουργία 13 περιφερειακών δομών διοίκησης και διεύθυνσης με αποφασιστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Το νέο σχέδιο θα δοθεί για διαβούλευση το Σεπτέμβριο του 2011 και θα ισχύσει από 01-01-2012.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, αποκεντρώνεται και ανατίθεται στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων απονομών συντάξεων η αρμοδιότητα για την αναγνώριση δικαιώματος σε παροχές του κλάδου κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή είχαν μόνο τα περιφερειακά υποκαταστήματα.

Ακόμη, σχεδιάζεται η ανακατανομή των χωρικών αρμοδιοτήτων έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων με σκοπό την αποσυμφόρηση των μεγάλων κέντρων απονομής συντάξεων. Για την εκλογίκευση των ασφαλιστικών μεγεθών ανά υποκατάστημα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ισοκατανομή εργασίας στους υπαλλήλους, θα αλλάξουν τα ασφαλιστικά όρια των υποκαταστημάτων απονομής συντάξεων, κυρίως των τεσσάρων μεγάλων περιφερειακών, τα οποία διαχειρίζονται το 65% περίπου των συντάξεων της χώρας. Οι ασφαλιστικές περιοχές, που θα αποσπαστούν θα καθοριστούν με βάση στατιστικά στοιχεία για τους όγκους που προέρχονται από τα υποκαταστήματα που εξυπηρετούν, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των λοιπών όμορων υποκαταστημάτων απονομής για απορρόφηση συνταξιοδοτικών περιπτώσεων όμορων δήμων.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας για χρονικό διάστημα έως το 2001.

Με το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ που ψηφίζεται από την ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, εισάγεται το μέτρο της προσωρινής σύνταξης. Μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή της αίτησης θα εκδίδεται η απόφαση για καταβολή προσωρινής σύνταξης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% των τελευταίων αποδοχών. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης ο χρόνος έκδοσης θα είναι 75 ημέρες.

Παρέχονται εργαλεία για την καλύτερη πληροφόρηση των ασφαλισμένων χωρίς να καταφεύγουν στις υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι διαθέσιμο για όλους τους ασφαλισμένους το εργαλείο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης με βάση την ηλικία και το χρόνο ασφάλισης.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του συνταξιοδοτικού αιτήματος μέσω διαδικτύου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της ροής (work-flow) της κάθε συνταξιοδοτικής υπόθεσης προς χρήση κάθε ενδιαφερομένου. Σήμερα το σύστημα αυτό είναι προσβάσιμο μόνο σε υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συντομεύεται ο χρόνος πληρωμής του ποσού των συντάξεων μετά την οριστικοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης και εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και αυστηροποίηση διαδικασιών ελέγχου διαμονής. Στις περιπτώσεις που συνυπολογίζεται χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλη κοινοτική χώρα, δεν υπολογίζονται για το χρόνο αυτό προσαυξήσεις σε όσους δεν ξεπερνούν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα. Επιπλέον αυστηροποιούνται οι έλεγχοι διαμονής, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα λήψης συντάξεων από μη δικαιούμενα πρόσωπα.

Ακόμη με την εφαρμογή του νέου συστήματος οι ασφαλισμένοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ προκειμένου να βεβαιώσουν ατομικά δικαιώματά τους που είναι αναγκαία για τις παροχές των ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ, καθώς και για έκδοση αδειών διαμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα μπορούν να θεωρούν τα Βιβλιάρια Υγείας και να πληρώνονται για παροχές ασθενείας σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ιδρύματος, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής τους.

Ακόμη καταργείται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέσω της θεώρησης του Βιβλιαρίου Υγείας και αποστολής ειδικών ετικετών και η πιστοποίηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων θα γίνεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας από τον υπολογιστή του γιατρού ή κατά το κλείσιμο του ραντεβού από το «184» ή μέσω διαδικτύου από όλους τους πιστοποιημένους ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Πηγή:http://www.newpost.gr