14 Ιουλ 2011

Στο 161% του ΑΕΠ θα είναι το 2012 το ελληνικό χρέος, προβλέπει η ΕΚΤ

Στο 161% του ΑΕΠ θα εκτιναχθεί το ελληνικό κρατικό χρέος το 2012, σύμφωνα με προβλέψεις της ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο..
μηνιαίο δελτίο του Ιουλίου, προβλέπει ότι στη συνέχεια, το ελληνικό χρέος θα υποχωρήσει εφόσον η Ελλάδα προωθήσει αποτελεσματικά το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως αναφέρεται. Εκτιμά, μάλιστα, πως το χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί στο 127% του ΑΕΠ έως το 2020 και έτσι θα είναι υπεριδπλάσιο από το όριο του 60% που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

«Η επίτευξη αυτής της προοπτικής εναπόκειται στη βούληση και τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθήσει τη δημοσιονομική προσαρμογή και την πλήρη εφαρμογή των δομικών μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων», σημειώνεται στην έκθεση.
Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ, στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας που δημοσιοποίησε την Τετάρτη, προέβλεψε ύφεση 3,8% εφέτος (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 3%) και επιστροφή στην ανάπτυξη από το 2012. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 172% του ΑΕΠ το 2012.
Σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, στην έκθεση του ΔΝΤ υπάρχουν τέσσερα σενάρια:
1) Το πρώτο προβλέπει συμμετοχή ιδιωτών ύψους 33 δισ. ευρώ, με ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων με νέα ομόλογα 5ετούς διάρκειας που θα έχουν το ίδιο επιτόκιο με τα παλαιά, ενώ θα χρειαστεί πρόσθετος δανεισμός από την Ευρωζώνης, ύψους 70 δισ. ευρώ έως το 2014
Εφόσον υλοποιηθεί στο ακέραιο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το χρέος μπορεί να μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020.
2) Το δεύτερο έχει ως βασική παραδοχή μία μικρή συμμετοχή των ιδιωτών και συνεπώς το χρέος θα διαμορφωθεί στο 165% το 2012 (αντί για 172%), καθώς δεν θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση των τραπεζών. Θα απαιτηθεί νέο δάνειο άνω των 70 δισ. ευρώ και το χρέος θα μειωθεί στο 132% το 2020.
3) Το τρίτο σενάριο προβλέπει ότι τα νέα ομόλογα θα έχουν διάρκεια 10 ετών και μικρότερο καυά 1% επιτόκιο σε σχέση με το σημερινό που πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο στους ιδιώτες πιστωτές του. Το χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κάτω από το 125% έως το 2020 και θα χρειαστεί νέο δάνειο ύψους 52,7 δισ. ευρώ.
4) Τέλος, σύμφωνα με το τέταρτο σενάριο, τα νέα ομόλογα θα έχουν 3ετή διάρκεια και υψηλότερο επιτόκιο 4% σε σύγκριση με το σημερινό. Το κρατικό χρέος εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει στο 136% μέχρι το 2020.