19 Ιουλ 2011

Στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ, από 1η Αυγούστου η καταβολή εισφορών

Αποκλειστικά μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ, θα γίνεται η είσπραξη των  ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ, από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και...
οικοδομοτεχνικών έργων, από την 1η Αυγούστου, και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και εφεξής. 

Από την ίδια ημερομηνία παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκαταστήματα και τα Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων θα πρέπει να καταβάλουν, μέσω του συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ σε Τράπεζες της επιλογής τους ή στα ΕΛ.ΤΑ, τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, για τις περιόδους απασχόλησης Ιουλίου 2011 και εφεξής. 

Όπως σημειώνει η διοίκηση του ΙΚΑ, στο πλαίσιο του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ παρέχεται, μεταξύ άλλων, και η Διατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών (DIASDEBIT). Συνιστάται ιδιαίτερα στους εργοδότες να επικοινωνήσουν με τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και με τις Τράπεζες συνεργασίας τους, προκειμένου να ενημερωθούν, αφενός για τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρονται, ώστε να αποφύγουν την πιθανή αναμονή στα Ταμεία και αφ΄ ετέρου για το τυχόν κόστος κάθε τύπου συναλλαγής. 

Εξαιρέσεις 
Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υποκ/τα, Ταμεία Είσπραξης κλπ):
- Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης και  Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης.
- Ποσά για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ.
- Ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών.
- Προκαταβολή εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου. 
- Εισφορές βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ)  για Δημόσια Έργα. 
- Τρέχουσες εισφορές για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 31/12/2001 (όπου ο αριθμός μητρώου είναι με εννέα ψηφία). 
- Εισφορές για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση υποβολής  ΑΠΔ ( όπως Αποκλειστικές νοσοκόμες κλπ.)