8 Ιουν 2011

Το εξώδικο της ΠΟΣΤ για την Απεργία

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ΠΟΣΤ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθ. 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 
ΠΡΟΣ...
 
 Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα οδός Απελλού 1, τον Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΛΤΑ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, με κοινοποίηση στα Υπουργεία Μεταφορών-Επικοινωνιών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

 
Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία με την συμμετοχή τους, την αποτελεσματικότητα και την εργατικότητα τους έχουν διαμορφώσει όλες τις προϋποθέσεις για μια πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού και της χώρας και να αποτελεί το Δημόσιο Ταχυδρομείο δυναμικό μοχλό ανάπτυξης για όλη την Ελληνική Περιφέρεια. 
Παράλληλα, με αγώνες έχουν κατακτήσει εργασιακά, οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά δικαιώματα που βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές και εθνικό περιβάλλον.
Αυτή η συμμετοχή, η διαχρονική κοινωνική προσφορά των εργαζομένων και του Ταχυδρομείου έχει καταξιώσει τον Ταχυδρομικό Κόσμο στη συνείδηση του λαού και έχει διαμορφώσει άρρηκτους δεσμούς με όλη την κοινωνία.
Ο λαός και η χώρα έχουν άμεση ανάγκη από ένα σύγχρονο, Δημόσιο και αποτελεσματικό Ταχυδρομείο που θα δίνει συνέχεια και προοπτική μέσα από πλήρεις ποιοτικές και φθηνές ταχυδρομικές υπηρεσίες σε κάθε πολίτη σε όποιο σημείο αυτός και αν κατοικεί.
Οι πολιτικές που ασκούνται από Κυβέρνηση και Διοίκηση δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την κοινωνική απαίτηση, δεν υποστηρίζουν τον Δημόσιο χαρακτήρα του ΕΛΤΑ, δεν αναβαθμίζουν τον κοινωνικό προσανατολισμό του Ταχυδρομείου.
Είναι πολιτικές που επιβάλλει ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός και τα μεγάλα συμφέροντα, είναι πολιτικές που «κρατικοποιούν τις ζημιές και ιδιωτικοποιούν τα κέρδη» σε βάρος του λαού και της χώρας.
Πολιτικές που εκποιούν τη Δημόσια Περιουσία, που χαρίζουν τον πλούτο και τις υποδομές της χώρας σε ντόπια και ξένα συμφέροντα και ισχυρούς, πολιτικές που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, που κλέβουν εισόδημα από τους εργαζόμενους και τα πλατιά λαϊκά στρώματα προς όφελος των λίγων, πολιτικές που καταργούν και ακυρώνουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα και δημοκρατικά κατακτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, που οδηγούν το λαό και τη χώρα στο περιθώριο και την υποβάθμιση.
Η Κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων, παρά την κοινωνική κατακραυγή για τις πολιτικές που ασκεί, ξεπουλά τον Δημόσιο Τομέα και  διαλύει με αντισυνταγματικές αποφάσεις το νομοθετικό και συνταγματικό πλαίσιο των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού.
Σε αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνεται, κατά τις επιταγές της Τρόικας, η Κυβέρνηση προωθεί την πώληση του 39% του Ταχυδρομείου, του 100% των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ και την πώληση του 100% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ως εκ τούτου την εκποίηση του 10% του μεριδίου του ΕΛΤΑ στο Τ.Τ.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση και διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν διαπραγματεύεται και δεν θα δεχτεί καμία αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ταχυδρομείου, των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Για μας το κεντρικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη αυτών των Δημόσιων Οργανισμών, η αλλαγή του μίγματος εσόδων, σε μια αγορά που αλλάζει προσανατολισμούς. 
Η διαφαινόμενη προσπάθεια της Κυβέρνησης για την πώληση του 39% Του Ταχυδρομείου είναι έγκλημα κατά του αρχαιότερου Δημόσιου Οργανισμού, της ιστορίας του και της προσφοράς του στη χώρα και τον Ελληνικό λαό για δύο περίπου αιώνες.
Ακόμα και στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παραμένουν υγιή και κερδοφόρα και μπορούν να γίνουν τα εργαλεία ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της Ελληνικής οικονομίας και των πολιτών όλης της χώρας.
Αδιαφορεί η Κυβέρνηση για τον σημαντικό ρόλο του Ταχυδρομείου στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Αδιαφορεί για την σημασία του στην περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Για μας μονόδρομος και επιλογή είναι η ανάπτυξη του Δημόσιου Ταχυδρομείου. Είναι η περιφρούρηση του δικτύου, των θέσεων εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων. Είναι η διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της Ταχυδρομικής επικοινωνίας για όλους τους κατοίκους της χώρας.
Ο ΕΛΤΑ δεν επιβαρύνει τον πολίτη και το κράτος. Δεν υπάρχουν καθόλου επιχειρήματα που να δικαιολογούν το ξεπούλημα του.
Η πώληση του δεν θα λύσει κανένα οικονομικό πρόβλημα.
Γι’ αυτό διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση:
Ο ΕΛΤΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΛΤΑ.
Οι ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ δεν είναι μια ανεξάρτητη και αποκομμένη από το Ταχυδρομείο υπηρεσία αλλά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης της βιωσιμότητας του ΕΛΤΑ.
Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ πρέπει να εντάσσεται, να ακολουθεί και να υπηρετεί το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου ΕΛΤΑ.
Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ είναι άμεσα συνδεδεμένες με το Ταχυδρομικό έργο και δεν είναι ανταγωνιστικές του ΕΛΤΑ.
Το πανελλαδικό δίκτυο του ΕΛΤΑ μπορεί να ενισχυθεί, να μειώσει το κόστος παροχής Καθολικών Υπηρεσιών και της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής με συμπράξεις και συνεργασία με τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ.
Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ αλλά και του ΕΛΤΑ.
Οι ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΛΤΑ δεν μπορεί να λειτουργούν ανταγωνιστικά στην μητρική, δεν μπορεί να ακολουθούν διαφορετικό δρόμο, δεν μπορεί να υπονομεύουν με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΕΛΤΑ.
Η ΠΟΣΤ έχει παρουσιάσει από την ίδρυση των Ταχυμεταφορών συγκεκριμένες θέσεις και στόχους που εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και να δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα.
Το ξεπούλημα, η εκχώρηση των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ σε ποσοστό 100% είναι βόμβα στα θεμέλια του Ταχυδρομείου, του πανελλαδικού δικτύου, των Καθολικών Υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Οι στρατηγικές συμφωνίες στον τομέα των Ταχυμεταφορών πρέπει να καλύπτουν τις αδυναμίες και υστερήσεις των Ταχυμεταφορών στο διεθνές περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την διαδικασία ανάπτυξης και αντιμετώπισης του ανταγωνισμού.
Η διασφάλιση πρόσβασης σε διεθνές δίκτυο ταχυμεταφορών είναι το κρίσιμο στοιχείο της επιλογής για την σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας. Η κοινή στρατηγική επιλογή για την επιχειρησιακή παρέμβαση και επέκταση των Ταχυμεταφορών στο χώρο της Βαλκανικής είναι σημαντικός όρος για την απόδοση της συνεργασίας. Συνεργασία χωρίς εκχώρηση του management.
Η ανάπτυξη των Ταχυμεταφορών στο εσωτερικό θα εξυπηρετηθεί από αυτόνομη στήριξη του δικτύου και εμπορικές κινήσεις κατάκτησης μεριδίου αγοράς και ανάπτυξης δικτύου.
Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία δεν εκχωρούμε, δεν χαρίζουμε, δεν υποτιμούμε και δεν εκποιούμε το σήμα του ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών, την φήμη, την ιστορία και την εμπιστοσύνη των πολιτών με κανένα τίμημα και με κανένα αντάλλαγμα.
Κυβέρνηση και Διοίκηση του ΕΛΤΑ κινούνται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των εργαζομένων, έχουν διαφορετικά σχέδια για την προοπτική του Δημόσιου Ταχυδρομείου από αυτά που έχει ανάγκη ο ΕΛΤΑ, έχουν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια και πολιτική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του Ταχυδρομείου.
Παράλληλα η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται την πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στο οποίο ο ΕΛΤΑ συμμετέχει με ποσοστό 10%. Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Τ.Τ. σημαίνει αυτόματα και την χρεοκοπία των ΕΛΤΑ.
Η ΠΟΣΤ και το Σωματείο εργαζομένων στο Τ.Τ. έχουμε καταθέσει από κοινού τις προτάσεις μας με άξονες:
-  Το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των δύο Οργανισμών. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να παραμείνουν υπό Δημόσιο έλεγχο.
-  Την προώθηση προϊόντων λιανικής τραπεζικής μέσα από το δίκτυο των δύο Οργανισμών, αποτελώντας έτσι τη Λαϊκή Τράπεζα στην Ελλάδα. Προϊόντα χαμηλού κόστους, προσιτά στον κάθε Έλληνα πολίτη με φιλική και επαγγελματική εξυπηρέτηση από τη μόνη εναλλακτική Τράπεζα.
- Την παροχή χρηματοοικονομικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους πολίτες της χώρας και στο τελευταίο χωριό της Επικράτειας, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην πραγματική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Κοινωνική προσφορά σε μεγάλα έργα υποδομής και στήριξη της Ελληνικής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένας ισχυρός κρατικός πυλώνας βιώσιμος και αναπτυξιακός.
Δυστυχώς οι προτάσεις μας αγνοούνται επιδεικτικά από την Κυβέρνηση και τις Διοικήσεις των Οργανισμών που προκρίνουν το ξεπούλημα τους.      
Αυτή η πολιτική είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.
Είναι επικίνδυνη για το Ταχυδρομείο και τους εργαζόμενους.
Είναι επικίνδυνη για το λαό και τη χώρα.
 
Το Δ.Σ της ΠΟΣΤ στη συνεδρίαση της 01-06-2011, εξέτασε την κατάσταση που έχουν διαμορφώσει Κυβέρνηση και Διοίκηση και αποφάσισε:
Την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας
την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011
 
με αιτήματα:
  1. Να σταματήσει άμεσα κάθε προσπάθεια για την ιδιωτικοποίηση του 39% της μητρικής ΕΛΤΑ, του 100% των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΛΤΑ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
  2. Να εφαρμοστούν πολιτικές ανάπτυξης για όλο τον Όμιλο ΕΛΤΑ που θα διασφαλίζουν τον Δημόσιο έλεγχο, τον Κοινωνικό προσανατολισμό, τις Θέσεις Εργασίας, το Εισόδημα και τις Κατακτήσεις των εργαζομένων.
  3. Να δημιουργηθεί με βάση το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ένας Δημόσιος Τραπεζικός πυλώνας για τη θωράκιση των οικονομικών συμφερόντων της χώρας.
  4. Να μην εκποιηθεί το μερίδιο του ΕΛΤΑ(10%) στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που σημαίνει άμεση χρεοκοπία για το Ταχυδρομείο.
  5. Να μην περικοπούν οι μισθοί των εργαζομένων, οι συντάξεις και να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 
Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός ετέρου νομίμου δικαιώματος ημών και των φυσικών μελών μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, καθώς και για την με κάθε νόμιμο μέσο διαφύλαξη και προώθηση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας του ΕΛΤΑ και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΤΑ Α.Ε. , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού αρ. 1, και σε όσους κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.