2 Ιουν 2011

Αλλαγές στα εργασιακά για νέους, συμβάσεις, ωράριο ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας

Επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας τις ζοφερές αλλαγές που επέβαλε η τρόϊκα στα εργασιακά του ιδιωτικού τομέα. Ως «κατεδάφιση...
των εργασιακών δικαιωμάτων» χαρακτηρίζουν κόμματα της Αριστεράς, τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Το υπουργείο Εργασίας που κάνει λόγο για «διαβούλευση» και «θεσμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας», ωστόσο ανακοινώνει τη μείωση κατά 20% του κατώτατου βασικού μισθού για τους νέους, την αυξομείωση των ορών απασχόλησης, την 3ετή επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Θέτει ως προϋπόθεση οι επιχειρήσεις για να προσλάβουν νέους, να μην έχουν μειώσει το εποχικό προσωπικό για ένα χρόνο.
Το υπουργείο Εργασίας
Παραθέτουμε αναλυτικά την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία για τα νέα, επαχθή μέτρα:
   
«1. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεωθούν τρεις φορές και για διάστημα που να μην ξεπερνά τα τρία χρόνια. Επιπροσθέτως οι όποιες ανανεώσεις θα πρέπει να γίνουν εντός της τριετίας. Σε περίπτωση που είτε ξεπεράσουν τα τρία έτη, είτε τις τρεις ανανεώσεις, τότε θεωρείται ότι ο εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η σύμβασή του μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.
 2. Διευθέτηση χρόνου εργασίας: Προτείνεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της περιόδου και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, η δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι ώρες εργασίας μπορούν να αυξάνονται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως και συνολικά για έξι (6) μήνες το χρόνο, με αντίστοιχη μείωση σε άλλη χρονική περίοδο. Η προτεινόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
- Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας
- Με συμφωνία του εργοδότη και συνδικαλιστικής οργάνωσης
- Με συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων
- Με συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.
Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων της επιχείρησης όταν απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους και το 15% όταν απασχολεί μέχρι 20 εργαζόμενους.
Πάντως, οι επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις μπορούν να καθορίζουν άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

3.
Κίνητρο για πρόσληψη νέων: Η τρίτη ρύθμιση έχει στόχο τη διευκόλυνση των νέων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας και ένταξής τους στην αγορά εργασίας με πλήρη ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη. Η ρύθμιση η οποία συμπληρώνει τα υπάρχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής σε όλους τους νέους και όχι μόνο στους εγγεγραμμένους ανέργους, αφορά στην πρόσληψη νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών με συμβάσεις διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές έως 20% χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο.
Προκειμένου να προσλάβουν νέους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας επιπλέον του υφιστάμενου προσωπικού, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σε μείωση προσωπικού, αλλά ούτε και να κάνουν απολύσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτών των συμβάσεων. Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί σε μείωση του εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους αλλά ούτε και να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών».
Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, για τις προωθούμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, δήλωσε:
«Οι προωθούμενες ρυθμίσεις με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την εργασία, αποτελούν νέο ισχυρό πλήγμα για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, η παράταση της εργασιακής ανασφάλειας για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας με μισθό 590 ευρώ μεικτά, είναι η ζοφερή πραγματικότητα. Αυτές οι επιλογές της κυβέρνησης καταστρέφουν και διαλύουν την κοινωνική συνοχή στον κρίσιμο τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων».
Ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε:
«Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης με την τρόικα για τα εργασιακά, σε συνδυασμό με όσα άλλα έχουν προωθηθεί από την ψήφιση του μνημονίου μέχρι σήμερα, οδηγούν σε πλήρη κατεδάφιση τις εργασιακές σχέσεις και την πλήρη σταθερή και ασφαλισμένη εργασία. Ακόμα περισσοτέρο ελαστικοποιημένες εργασιακές σχέσεις μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε «ανθρώπινους διακόπτες» που μπορούν να τους ανοιγοκλείνουν κατά βούληση οι εργοδότες τους».
Πηγή: http://www.eklogika.gr/