15 Ιουν 2011

Λύνεται η συνεργασία του ΕΛΤΑ με τον Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών του Οργανισμού

Χωρίζουν οι δρόμοι του ΕΛΤΑ και του Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών του Οργανισμού κ. Χαράλαμπου Δεληγιάννη.
Ο κ. Δεληγιάννης προέρχεται από τον...
ιδιωτικό τομέα και ήρθε στα ΕΛΤΑ τη περίοδο που Διευθύνων Σύμβουλος ήταν ο κ. Κυριακόπουλος, πριν από δεκατρία περίπου χρόνια.
Τοποθετήθηκε στην θέση του Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.