14 Ιουν 2011

ΣΕ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

σκίτσο: tovima.gr
Ο Γιάννης μας ενημερώνει:
Την παραβίαση Θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας από την Ελλάδα εξετάζει η 100η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, που την ενέταξε στην σχετική παγκόσμια...
λίστα με 25 χώρες.
Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης καταγγελίας της ΓΣΕΕ σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης για παραβίαση Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και κυρίως της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, αρ.98 (δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων).


Όπως κατήγγειλε η ΓΣΕΕ, με τα νομοθετικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2010, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει στη συλλογική αυτονομία και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, περιορίζει τη δεσμευτική ισχύ και το περιεχόμενο των ΣΣΕ και αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά κεκτημένα, πλήττοντας καίρια εργασιακά δικαιώματα

Από την πλευρά της η Επιτροπή για τον έλεγχο της Εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων χαρακτήρισε τις συνέπειες των μεταρρυθμίσεων ευρύτερες, τονίζοντας ότι υπερβαίνουν το προς εξέταση θέμα.

Καλεί, επίσης, την ελληνική κυβέρνηση να της παρέχει πλήρη ενημέρωση, τονίζοντας ότι κατά την άσκηση της πολιτικής της, πρέπει να σέβεται τη θεμελιώδη αρχή ότι οι περιορισμοί στη συλλογική αυτονομία και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο μιας πολιτικής σταθεροποίησης, μπορούν να επιβληθούν μόνο ως κατ' εξαίρεση μέτρο, να είναι περιορισμένης διάρκειας και να συνοδεύονται από κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των όρων διαβίωσης των εργαζομένων.

Η Επιτροπή συστήνει στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη και ειλικρινή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να αναθεωρήσει τα περιοριστικά μέτρα που έχει ήδη λάβει, αλλά και αυτά που πρόκειται να λάβει, επανεκτιμώντας τις επιπτώσεις τους σε βάρος των εργαζομένων.

Προσθέτει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να παράσχει μέσα στο 2011 λεπτομερή ενημέρωση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων πάνω στα θέματα που έχει υποβάλει και κατήγγειλε η ΓΣΕΕ ήδη από τον Ιούλιο του 2010, καθώς και πάνω στις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων στην εφαρμογή της ΔΣΕ αρ. 98.

Επισημαίνει, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να παράσχει τα στοιχεία που θα της ζητηθούν από την ειδική ανώτατη αποστολή που θα αποστείλει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στην Ελλάδα, η οποία θα έχει συναντήσεις και με αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει το τελικό της πόρισμα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αναφορών της ΓΣΕΕ. 

Πηγή: http://prezatv.blogspot.com/