15 Ιουν 2011

Υπεγράφη η επιμήκυνση για το πρώτο πακέτο στήριξης


Την τροποποίηση της δανειακής σύμβασης που αλλάζει τους όρους του δανείου μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της Ευρωζώνης, και...
περιλαμβάνει την επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου με ταυτόχρονη μείωση του επιτοκίου κλήθηκε να υπογράψει τις ημέρες αυτές η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η Ελλάδα είχε πετύχει μια βασική επαναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου στη σύνοδο της Κορυφής του Μαρτίου, ενώ ελήφθη τυπική απόφαση και από το Eurogroup στις 16 Μαΐου 2011.

Ακολουθεί η επικύρωση της συμφωνίας από κάθε κράτος-μέλος που μετέχει στον δανεισμό, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες του καθενός. Μόλις ολοκληρωθεί η επικύρωση από όλα τα κράτη, θα υπολογιστεί το μειωμένο επιτόκιο αναδρομικά από την υπογραφή, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση από τόκους 800 εκατ. το χρόνο.

Ειδικότερα, η δανειακή συμφωνία ύψους 80 δισ. ευρώ μεταξύ της Ελλάδος και της κρατών της Ζώνης του Ευρώ, που υπεγράφη τον Μάιο του 2010, προέβλεπε ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου κάθε τμήματος του δανείου έφερε περίοδο χάριτος τριετών. Οι τόκοι θα πληρώνονταν κάθε τρίμηνο με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor τριών μηνών πλέον περιθωρίου 3% για τα πρώτα τρία έτη και 4% για τα επόμενα έτη. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε σταδιακή επιστροφή της Ελλάδος στις κεφαλαιαγορές από τα μέσα του 2012, ωστόσο, η επιδείνωση των συνθηκών δανεισμού για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας κατέστησε αναγκαία την πίστωση χρόνου, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα που πήρε η χώρα μας.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, με βάση τη νέα συμφωνία, η οποία θα περιλάβει και τα τμήματα του δανείου που έχουν ήδη καταβληθεί:

• Το περιθώριο δανεισμού μειώνεται κατά 1% (από 3% και 4% σε 2% και 3% αντιστοίχως)

• η περίοδος χάριτος επεκτείνεται σε 4,5 έτη

• η συνολική διάρκεια του κάθε τμήματος του δανείου θα ανέρχεται σε 10 έτη.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

- Αύξηση της μέσης ληκτότητας του δανείου από 4,5 χρόνια σε 7,5 χρόνια

- μείωση των δανειακών αναγκών για την τριετία 2011-2015 κατά 48,2 δισ. ευρώ.

- επιπλέον, χάρη στη μείωση του περιθωρίου δανεισμού επιτυγχάνεται μείωση της ταμειακής εκταμίευσης για τόκους του δανείου για την ίδια περίοδο κατά 800 εκ. τον χρόνο και κατά 4 δις στην 5ετία 2011-15.

- Εξομάλυνση των ετήσιων δανειακών αναγκών από τις αγορές (βλ συνημμένα διαγράμματα).

Σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη του Ν.3847/2010, η τροποποίηση της συμφωνίας δανεισμού που υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ενημέρωση.
Πηγή: http://www.dealnews.gr/