7 Ιουν 2011

62 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα...
οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 62 ατόμων (48 Δ . Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 12 Δ. Ε Διανομείς και 2 Υ. Ε. Διαμετακομιστές), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά,

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 09-06-2011 έως και 20-06-2011
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
210 3353228 και 2103353487