3 Μαΐ 2011

Αναστέλλει τη λειτουργία της η Αρχιτεκτονική

Μετά το ΤΕΙ Πειραιά και τη Νομική, «λουκέτο» και στο ΕΜΠ

Αναστολή λειτουργίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου...
Πολυτεχνείου από αύριο αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των καθηγητών της Σχολής καθώς, όπως αναφέρει σε ψήφισμά της «σταθμίζοντας με ευθύνη την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από τις τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές επιλογές, διαπιστώνει ότι η Σχολή Αρχιτεκτόνων αδυνατεί εκ των πραγμάτων να συνεχίσει τη λειτουργία της και αποφασίζει την αναστολή της, από την Τετάρτη 4 Μαΐου, μετά από ανοικτή Γενική Συνέλευση, η οποία θα εξειδικεύσει μορφές δράσης».

Σήμερα θα συγκληθεί εκ νέου Γενική συνέλευση της Σχολής.


Οι καθηγητές αποδίδουν την αδυναμία λειτουργίας της Σχολής σε δύο παράγοντες: Αφενός πολλοί διδάσκοντες που συνταξιοδοτούνται δεν αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Αρχιτεκτόνων να έχει μειωθεί κατά 40% στην τελευταία διετία.


Αφετέρου η μη ανανέωση του Προεδρικού Διατάγματος που επιτρέπει την υπό όρους εκλογή μελών ΔΕΠ χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος έχει επιπλέον αναστείλει κάθε εκλογή και εξέλιξη συναδέλφων, που καλούνται να διδάξουν συνθετικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος σπουδών.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr/