17 Μαΐ 2011

Δίχτυ προστασίας για εγκύους

Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε πως για έναν χρόνο μετά τον τοκετό οι γυναίκες δεν μπορούν να χάνουν τη δουλειά τους, ακόμα και αν μειώθηκε η απόδοση στην εργασία τους
Δίχτυ προστασίας για εγκύουςΑσπίδα προστασίας υψώνει ο Αρειος Πάγος για τις εγκύους εργαζόμενες, κρίνοντας ότι δεν μπορούν να απολυθούν από τη...
δουλειά τους, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης γνώριζε την εγκυμοσύνη και από το αν η απόδοσή τους μειώθηκε, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Το ανώτατο δικαστήριο δέχθηκε ότι η νομοθετική προστασία για τις εγκύους δεν επιτρέπει την απόλυσή τους για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό και αφορά κάθε είδους εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου ή ορισμένου (για όσο καιρό διαρκεί η ισχύς της), αλλά ακόμα και όταν η έγκυος απασχολείται με απλή σχέση εργασίας που είναι άκυρη, επειδή δεν διαθέτει π.χ. το απαιτούμενο για την εργασία της βιβλιάριο υγείας.
Η προστασία αυτή μπορεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο, αφού η απόλυση μπορεί να κριθεί καταχρηστική και άκυρη, ακόμα και αν γίνει αργότερα, μετά την ετήσια από τον τοκετό απαγόρευση απόλυσης, εφόσον αποδειχθεί ότι ο εργοδότης είχε δυσαρεστηθεί από τη μακρόχρονη απουσία της εγκύου ή ότι φοβόταν πως μπορεί να έμενε ξανά έγκυος λόγω της νεαρής ηλικίας της και να έπρεπε να υποστεί και πάλι τα προβλήματα από την απουσία.
Σύμφωνα με τον ΑΠ, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει έγκυο πριν από τη λήξη της προστατευτικής περιόδου μόνο για κάποιον σπουδαίο λόγο (π.χ. αδίκημα σε βάρος του, όπως κλοπή κ.λπ.) και με πλήρεις αιτιολογίες, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η μείωση της απόδοσης στην εργασία λόγω της εγκυμοσύνης. Ερμηνεύοντας τη νομοθεσία για τις εγκύους, που διαμορφώθηκε με νομοθετήματα του 1984 και του 1997 σε συνδυασμό με κοινοτική οδηγία (95/85/ΕΚ), ο ΑΠ δέχεται (1682/10) ότι η προστασία παρέχεται, χωρίς να ενδιαφέρει πλέον εάν γνώριζε ο εργοδότης την εγκυμοσύνη ή αν την έμαθε αργότερα, όταν η εργαζόμενη προσέφυγε διαμαρτυρόμενη στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Ετσι ο ΑΠ δικαίωσε έγκυο και ακύρωσε την απόλυσή της, παρόλο που δεν είχε ενημερώσει τον εργοδότη για την εγκυμοσύνη και παρά το γεγονός ότι απασχολούνταν χωρίς νόμιμο βιβλιάριο υγείας, με συνέπεια να θεωρείται άκυρη η εργασιακή σχέση.
Κατά τον ΑΠ εξακολουθεί να υπάρχει απλή σχέση εργασίας, οπότε επεκτείνεται και σ' αυτήν η προστασία και η απολυθείσα δικαιούται και μισθούς υπερημερίας. Σε άλλη περίπτωση ο ΑΠ δικαίωσε εργαζόμενη σε μικροβιολογικό εργαστήριο, κρίνοντας καταχρηστική την απόλυσή της, δυόμισι μήνες μετά τη λήξη της ετήσιας προστασίας της, λόγω εγκυμοσύνης. Το ανώτατο δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς του εργοδότη ότι δεν χρειαζόταν πλέον η εργασία της μετά την αγορά ενός νέου μηχανήματος, αφού δεν είχε δοκιμαστεί για να διαπιστωθεί ο ισχυρισμός του.
Αλέξανδρος Αυλωνίτης