5 Απρ 2011

Ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη για τα ΕΛΤΑ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


ΘΕΜΑ: Η Διοίκηση των  ΕΛΤΑ χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη για τις επιπτώσεις στον Οργανισμό και...
την Κοινωνία, προχωρά στο κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομικών γραφείων. Έκλεισε το Ταχυδρομείο στο Αιάντειο Σαλαμίνας, που εξυπηρετεί 10.000 κατοίκους.Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ(Ελληνικά Ταχυδρομεία), επικαλούμενη την οικονομική κρίση, προσπαθώντας να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού προχωρά στο κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομικών υποκαταστημάτων σ’όλη τη χώρα. Αντί να σχεδιάζει την ανάπτυξη του ταχυδρομικού έργου μέσα από την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και επέκταση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προχωρά στη συρρίκνωση του ταχυδρομικού έργου και το κλείσιμο ταχυδρομικών γραφείων, με άμεσες επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ταχυδρομικό Γραφείο στο Αιάντειο Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με έγγραφο-διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας, η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχώρησε στο κλείσιμο του υποκαταστήματος του Οργανισμού στο Αιάντειο Σαλαμίνας, χωρίς να ενημερώσει τους κατοίκους για ποιους λόγους προχώρησε σ’αυτή την ενέργεια.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Αιάντειο εξυπηρετούσε, σύμφωνα με την διαμαρτυρία του συλλόγου, περισσότερους από 15 συνοικισμούς με ελλειπή συγκοινωνία και με συνολικό αριθμό μονίμων κατοίκων άνω των 10000, που στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι – συνταξιούχοι.

Επειδή η Διοίκηση των ΕΛΤΑ με την ενέργειά της να κλείσει το υποκατάστημα του Αιαντείου, καταδικάζει σε μεγάλη ταλαιπωρία περισσότερους από 10000 κατοίκους της περιοχής.

Επειδή η Διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να προχωρά, χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη, στο κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομικών γραφείων, καταργώντας  τον οικονομικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό και πολιτιστικό χαρακτήρα του οργανισμού και παραδίδοντας στην ουσία ταχυδρομικό έργο στους ιδιώτες.                                                Ερωτάται ο κ. υπουργός

1.Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για να επαναλειτουργήσει το Ταχυδρομείο στο Αιάντειο Σαλαμίνας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής;

2.Με βάση ποια οικονομοτεχνική μελέτη η Διοίκηση των ΕΛΤΑ, προχωρά στο κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομικών γραφείων; Έχουν συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις στον ίδιο τον οργανισμό, αλλά και στην οικονομική, κοινωνική ζωή της χώρας και ιδιαίτερα της περιφέρειας από αυτές τις επιλογές;

3.Σκοπεύει,αντί να προχωρά στη συρρίκνωση και την παράδοση ταχυδρομικού έργου στους ιδιώτες, να περιφρουρήσει το μέλλον των ΕΛΤΑ, ως δημόσια επιχείρηση και να προχωρήσει σε σύνταξη αναπτυξιακού επιχειρησιακού σχεδίου με νέες επενδύσεις και διεύρυνση δραστηριοτήτων ,προς όφελος του ίδιου του οργανισμού, του κοινωνικού συνόλου και της χώρας;Επίσης παρακαλώ όπως καταθέσετε στη Βουλή:

1.Την οικονομοτεχνική μελέτη με βάση την οποία η Διοίκηση των ΕΛΤΑ προχωρά στο κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομικών Γραφείων.

2.Την απόφαση του Δ.Σ των ΕΛΤΑ που αναφέρεται σε ποια Ταχυδρομικά γραφεία θα κλείσουν, καθώς και την αιτιολογία για το κλείσιμο του καθενός ξεχωριστά.                                       Ο ερωτών και αιτών βουλευτής                                                Λαφαζάνης Παναγιώτης