4 Μαρ 2011

Αυξάνει η ανεργία, μειώνονται τα επιδόματα! - Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ φέτος

Μειώθηκε κατά 7,06% ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων τον Ιανουάριο , «τρέχουν» και έρχονται νέα προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ για συνολική επιδότηση της εργασίας για 100.000 άτομα. Ο ίδιος φορέας ανακοινώνει ότι ήδη... χάριν των προγραμμάτων που ήδη επιδοτήθηκαν διατηρήθηκαν 282.000 θέσεις εργασίας  που αλλιώς θα είχαν χαθεί ενώ 58.000 άνεργοι βρήκαν μια νέα δουλειά. Και παρ΄ όλα αυτά, η ανεργία αυξήθηκε κατά  5,51% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,  σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης. Οι καταγεγραμμένοι από τον ΟΑΕΔ άνεργοι, τον Ιανουάριο έφτασαν τις  689.558 άτομα.
Αύξηση των ανέργων- μείωση των επιδοτούμενων
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 258.285 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά 19.619 άτομα, ποσοστό -7,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο. Η μείωση του αριθμού των επιδοτούμενων ανέργων ως μόνη τυπικά νόμιμη αιτιολόγηση, μπορεί να έχει ότι έπαψαν να επιδοτούνται  οι μακροχρόνιοι άνεργοι που ξεπέρασαν τον μάξιμουμ χρόνο επιδότησης, το ένα έτος.
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το ποσοστό 57,21% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το ποσοστό 29,27% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το ποσοστό 10,11% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το ποσοστό 3,10% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το ποσοστό 0,20% είναι λοιποί επιδοτούμενοι και το ποσοστό 0,10% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι.
Από τους ανέργους, σε ποσοστό  42,86% είναι άνδρες και ποσοστό 57,14%, γυναίκες. Μειωμένες κατά 16,71% είναι και οι αναγγελίες προσλήψεων και αυξημένες κατά 7,06% οι απολύσεις
Αναλυτικότερα:

-Στις ηλικίες  από 30-54 ετών αναλογεί το 62,31% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,29% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,40%.

-Στους αποφοίτους λυκείου αναλογεί το 45,76% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους αποφοίτους έως 3η Γυμνασίου αναλογεί το 38,83%, στους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ το 14,09% και στους ανέργους χωρίς εκπαίδευση, το 1,32%.


-Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το 92,26% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το 6,15% και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,59%.Οι αναγγελίες προσλήψεων
ανήλθαν σε 49.626, μειωμένες κατά -16,71% σχετικά με τον Ιανουάριο του 2010. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 30.481 (αυξημένες κατά 2,62% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 25.530 (μειωμένες κατά -17,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.610 (μειωμένες κατά -0,19% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου
και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 56.011, το 45,58% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 6,58% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 (52.552) και μειωμένο κατά -7,38% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (60.476).

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε -28.995 έναντι -16.273 τον Ιανουάριο του 2010 και -33.455 τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο
Προγράμματα απασχόλησης
Πέντε νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ ενεργοποιούνται φέτος και στοχεύουν στη διατήρηση εργαζομένων από επιχειρήσεις που δοκιμάζονται αλλά και την απορρόφηση ανέργων.
Τα νέα προγράμματα για το 2011 είναι τα εξής:

1. «Επιταγή Επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους,


2. Απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,


3. Διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών,


4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,


5. Απασχόλησης απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που το πρόγραμμα σπουδών τους εμπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.


Ταυτοχρόνως ο ΟΑΕΔ θα συμμετάσχει στην εφαρμογή των Τοπικών Ολοκληρωμένων Δράσεων Απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας.


Εν τω μεταξύ, από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει τριάντα επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,7 δισ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 800.000 άτομα. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται σε πέντε άξονες:


1. Διατήρηση θέσεων εργασίας και Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων: Εφαρμόζονται έντεκα (11) προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Στοχεύουν στη διατήρηση 410.000 θέσεων εργασίας, στην επαγγελματική εκπαίδευση 223.000 εργαζομένων και στη δημιουργία 70.000 ευκαιριών εργασίας στον τουριστικό τομέα.


2. Ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για οκτώ (8) προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 975 εκατ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία για πάνω από 90.000 ευκαιρίες εργασίας για ανέργους.


3. Προώθηση της επιχειρηματικότητας των ανέργων. Τρία (3) προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ. Μέσω των προγραμμάτων αυτών δημιουργούνται πάνω από 12.500 ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για ανέργους.


4. Ενίσχυση ατόμων με Αναπηρία και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: Πέντε (5) προγράμματα, εκ των οποίων τα δύο (2), με προϋπολογισμό 53,2 εκατ. ευρώ, δημιουργούν συνολικά πάνω από 3.000 ευκαιριών εργασίας και επιχειρηματικότητας, για άτομα που ανήκουν σε εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα άλλα τρία (3) προγράμματα αφορούν την Επαγγελματική Κατάρτιση 282 Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με προϋπολογισμό πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ.


5. Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νέων: Πρόκειται για δυο (2) προγράμματα εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη δημιουργία 16.000 ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους.


Όπως εξάλλου επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, μέχρι τώρα τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:


- Τη διατήρηση 282.000 θέσεων εργασίας,


- Την ένταξη περισσότερο από 58.000 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας,


- Τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 54.000 θέσεις εργασίας,


- Τη φοίτηση - στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νέων - 11.500 σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και 2.600 σπουδαστών σε 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ .


Πέραν αυτών το επόμενο διάστημα αναμένεται:


- Η κατάρτιση περίπου 125.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) έτους 2011 και σχεδόν 35.000 εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) μέσω της χρηματοδότησης του Λ.Α.Ε.Κ.


- Η επαγγελματική κατάρτιση περίπου 65.000 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων, μέχρι τα μέσα του 2012
Πηγή: www.eklogika.gr